Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 7- Sårbara platser

Skapad 2020-12-13 22:38 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grunden läggs genom att vi arbetar med centrala geografiska begrepp knutna till arbetsområdet. Nästa steg är att utifrån en naturkatastrof kunna förklara orsak och verkan.
Grundskola 7 – 9 Geografi
I denna kurs kommer inledningsvis arbeta med kartor, klimat och klimatförändringar för att sedan kunna fördjupa oss i jordklotets sårbara platser. Hur påverkar jorden oss och hur påverkar vi den?

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är: Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet. (Syftestexten).

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är: Under rubriken "Miljö, människor och hållbarhetsfrågor" i det centra innehållet, finns följande att läsa:

Sårbar platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att arbeta med:

 • geografins grunder: viktiga begrepp
 • kartkunskap
 • tankemodeller i geografi; orsak-verkan/konsekvens
 • vilka konsekvenser naturens krafter medför för människor, samhälle och miljö i stort och smått
 • film+samtal utifrån tankemodellen orsak-verkan
 • enskilda övningsuppgifter där du tränar orsak-verkan
 • kort grupparbete på ca 3 lektioner där du tillsammans med en eller ett par kamrater ska studera en naturkatastrof utifrån frågeställningen ORSAK - VERKAN. Grupparbetet ska redovisas på en plansch där följande ska finnas med: en tydlig rubrik där det framgår vilken sårbar plats det handlar om och orsaken till det ex "Island- vulkanutbrott", karta där du markerat området, beskrivning av naturkatastrofen, bakgrund till naturkatastrofen, konsekvenser av naturkatastrofen på kort och lång sikt för miljön, samhället och människorna

Visa vad du lärt dig

I en slutuppgift får du möjlighet att visa hur goda kunskaper du har om sårbara platser och du ges möjlighet att föra ett resonemang om orsak - verkan/ konsekvens. Ditt resonemang skall utgå ifrån en artikel som handlar om en naturkatastrof.

Tidsram

Veckorna ca 47-3

Bedömning

Uppgifter under kursens gång, kartkunskap, slutuppgift resonera kring orsak-verkan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: