Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband & förändring åk 9

Skapad 2020-12-13 22:57 i Norretullskolan Kristianstad
Grundskola 9 Matematik
Vi människor har ett behov att kunna tolka, förstå och förklara saker i världen omkring oss. Det kan vara små saker som att förstå hur kostnaden för ett mobilabonnemang påverkas av antalet samtalade minuter, eller stora saker som sambandet mellan hur snabbt polarisen smälter och mängden koldioxid som släpps ut. För att matematiskt kunna studera och förstå samband och förändringar kan man ta hjälp av funktionsbegreppet. I det här kapitlet kommer du att arbeta med samband, funktioner och procentuella förändringar.

Innehåll

Om arbetet:

Du ska visa grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt använda och beskriva begrepp och samband mellan begrepp inom områdena samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.  Vi kommer att träna och utveckla alla ämnesspecifika förmågor under detta arbetsområdet. Vi kommer arbeta varierat med genomgångar, film, enskilt- och pararbete, olika räkneövningar med mera. Ni kommer få visa era kunskaper på flera olika sätt. 

Att kunna:

För att kunna använda matematiska begrepp, resonera och kommunicera samt använda olika metoder för att lösa olika problem så måste du kunna följande:

  • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

  • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan använda för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.

  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

  • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

 

Följande kommer att bedömas:

Hur väl du använder de begrepp vi pratat om (se ovan) för att lösa problem.

Matriser

Ma
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan

ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Eleven når
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: