Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höst

Skapad 2020-12-14 08:23 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska Bild
Vi arbetar med årstidsväxlingar och ser hur naturen förvandlas från sommar till höst. Vi dokumenterar i bild och text.

Innehåll

Vi undersöker närområdet och dess natur. Vi letar efter skiftningar i naturen och tecken på hösten. Vi läser texter som handlar om hösten både skönlitterär text och faktatext. Vi samlade material och jämförde olika frön och frukter som man kan hitta i naturen på hösten. Vi diskuterade varför växterna producerar frön och frukter.l

Vi gjorde höstträd med färgpennor.

Vi pratade om vattnets kretslopp  skapade ett eget kretslopp i en bilduppgift.

Vi läste om igelkotten läste faktatext, plockade ut stödord och skrev egna texter och ritade igelkottar. Vi skapade igelkottar av löv vi plockade på en av våra utflykter i naturen i närområdet.
Vi diskuterade hur olika djur förbereder sig inför vintern, några går i ide och andra flyttar till varmare länder eller delar av Sverige.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: