Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - likheter och skillnader

Skapad 2020-12-14 08:35 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Vi kommer att arbeta med de fem religionerna kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism.

Innehåll

Syfte
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar. Vidare ska undervisningen stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt.

Bedömning - vad 

Jag kommer bedöma dina förmåga att:

 • Jämföra kristendomen och några andra världsreligioner (t ex heliga platser, ritualer och levnadsregler) och ge exempel på likheter och olikheter.
 •  

Bedömning - hur

Du visar vad du kan:

 • under lektionerna
 • i samtal/diskussioner
 • i olika övningar/redovisningar

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer du att arbeta med: 

 

* Faktatexter

* Filmer

* Arbetsblad/häften

* Samtal och diskussioner

* Kooperativa övningar (KL)

* Informationssökning 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom buddism och hinduism.
  SO  7-9
 • Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner bidrar eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
  SO  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: