Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demografi och migration

Skapad 2020-12-14 08:49 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Världens befolkning växer, men det ser väldigt olika ut på beroende var på jordklotet man befinner sig. På vissa platser minskar befolkningen, medan vi på andra ställen ser en kraftig ökning. Detta medför olika utmaningar för samhällen.

Innehåll

I detta arbetsområde kommer vi att lära oss mer om två geografiska modeller, befolkningspyramiden och den demografiska transitionsmodellen. Vi kommer att analysera problem som har att göra med höga födelsetal, respektive låga födelsetal och vi kommer att lära oss om vilka möjliga lösningar det finns på dessa utmaningar. Vi kommer även att ringa in fattigdomsbegreppet samt olika sätt att mäta välfärd. 

Migration kommer också studeras och vi kommer att använda oss utav push- och pullfaktorer när vi diskuterar orsaker till att människor migrerar. 

Matriser

Kunskapskrav Geografi Demografi och migration

Inte än nått kunskapskravet
E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: