Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema sagor SvA / Sv

Skapad 2020-12-14 09:23 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Vi går in i sagornas värld och skriver sagor, vi läser olika texter och böcker både för andra och för oss själva. Vi skriver gemensamma texter i alla ämnen och även i par och enskilt. Vi lyssnar på böcker och lär och pratar om det vi läst. Vi läser, skriver och samtalar i alla ämnen. Vi kommer bl a använda oss av "Läsresan 2" i det gemensamma arbetet med ordförståelse, läsförståelse, stavning och grammatik.

Innehåll

Vad?

Du ska kunna:

- läsa texter med flyt och muntligt kunna återge delar av handlingen

- skriva en berättandetext med början - mitten - slut

 

- kombinera dina texter med bilder 

- språkliga strategier för att göra sig förstådd

- ordklasserna substantiv, adjektiv och verb

 

Vi arbetar gemensamt, i par eller enskilt. 

Läsresan 2 arbetsbok och läsebok. 

Högläsning med boksamtal i mindre grupper eller helklass. 

Enskild läsning, 15 minuter varje dag ur Läsresans miniböcker.

Muntliga diskussioner och samtal kring filmer, texter 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: