👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politik och hållbar utveckling VT 2021

Skapad 2020-12-14 11:33 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Gymnasieskola Hållbart samhälle
Detta är en översiktsplanering för hela kursen "Politik och hållbar utveckling" vårterminen 2021. Se enskilda uppgifter för mer information och instruktioner för specifika moment.

Innehåll

Politik och hållbar utveckling

Kursplanering 2021

Detta är översiktsplaneringen för kursen Politik och hållbar utveckling vårterminen 2021. Observera att planeringen är preliminär och kommer att uppdateras i samband med kursstart.

Kurslitteratur

Gulliksson, Håkan & Holmgren, Ulf, Hållbar utveckling: teknik, samhälle och livskvalitet, Tredje upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018

Persson, Christel & Persson, Torsten, Hållbar utveckling: människa, miljö och samhälle, Upplaga 4, Studentlitteratur, Lund, 2020

Vecka

Område

Läsning/Material

Examination

2-3

Hållbar utveckling – vad och varför?

Grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling.

 

Miljöhot och politiska utmaningar speglade genom till exempel ekologiska fotavtryck.

Gulliksson & Holmgren (2018), kap. 1.

Persson & Persson (2020), kap. 1 & kap 6 (s.103-112)

Dokumentär: Antropocen – Människans epok (SVT Play)

Inlämning tors 21/1:
Hållbar utveckling – vad och varför?

Seminarium fre 22/1

4

Genomgång: Sociala och ekonomiska dimensionen

Gulliksson & Holmgren (2018), kap. 3 & 5

Persson & Persson (2020), kap. 6, 8 (s. 143) & 9 (s. 159)

Reflektionsuppgifter

5-6

Etik och hållbar utveckling

Etiska värderingar och överväganden i samband med politiska beslut.

Gulliksson & Holmgren (2018), kap. 2.6 & 8.3

 

Debattartikel

Kamratbedömning av varandras artiklar

7-8

Politisk styrning för hållbar utveckling

Samhällets styrmedel och mål på lokal, regional, nationell och internationell nivå samt hur de används i samband med frågor om en hållbar användning av naturresurser.

 

Den politiska beslutsprocessen inom området hållbar utveckling i Sverige och inom EU.

Gulliksson & Holmgren (2018), kap. 3.7

Persson & Persson (2020), kap. 12

Inlämning tors 4/2:
Politisk styrning för hållbar utveckling

Seminarium fre 5/2

9

Sportlov

 

 

10

Metoder för miljövärdering

 

Olika metoder för miljövärdering, till exempel när myndigheter genomför samhällsekonomiska konsekvensanalyser.

Material på nätet, se Unikum

Inlämning: Livscykelanalys

11-12

Lagar, konventioner och överenskommelser för hållbar utveckling

 

Svensk och europeisk miljölagstiftning samt internationella konventioner och överenskommelser med kopplingar till hållbar utveckling.

Gulliksson & Holmgren (2018), kap. 4.5

Persson & Persson (2020), kap. 13

Redovisning av en lag, konvention eller överenskommelse för hållbar utveckling

13-14

Påsklov

 

 

15

Intressekonflikter och intresseorganisationer

 

Miljöpolitiska intressekonflikter, från dåtid till nutid och lokalt till globalt.

 

Intresseorganisationer inom området hållbar utveckling, deras arbete och påverkan på den politiska agendan från lokal till global nivå.

Persson & Persson (2020), kap. 13

Redovisning av en intresseorganisation

 

Inlämning av ämne till projektarbete

16-18

Projektarbete

 

Inlämning av utkast på projektrapport v. 17

19

Kristi himmelsfärd

 

 

20

Vidare arbete med projekt enligt feedback

 

 

21

Slutinlämning av projektarbete

Inläsning av varandras projektarbeten

 

Inlämning: Projektrapport

22

Opponeringar

 

Opponering

23

Skolavslutning

 

 

Material och länkar

 

Kursboken kapitel 1: http://www.smakprov.se/smakprov.php?l=bl&isbn=9789144122182 

 

A Short History of Sustainable Development: http://rethinkingprosperity.org/a-short-history-of-sustainable-development/ 

 

KTH - Hållbar utveckling: https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579 

 

Pär Holmgrens klimatskola: https://klimataktion.se/utbildning/klimatskola/ 

 

Hans Rosling: https://www.youtube.com/watch?v=hVimVzgtD6w 

 

Hans & Ola Rosling: https://www.youtube.com/watch?v=Sm5xF-UYgdg

 

Roland Paulsen: https://www.youtube.com/watch?v=OoIcsj9ysvs&feature=youtu.be

Uppgifter

 • Hållbar utveckling - Vad och varför?

 • Etik och hållbar utveckling: Debattartikel

 • Reflektionsuppgift: Ekonomisk hållbarhet

 • Politisk styrning för hållbar utveckling

 • Livscykelanalys

 • Kamratbedömning av debattartikel

 • Lagar, konventioner och överenskommelser för hållbar utveckling

 • Projektarbete: Inlämning av ämne till projektarbetet

 • Projektarbete: Inlämning av utkast till projektrapport

 • Projektarbete: Inlämning inför opponering

 • Projektarbete: Opponering

 • Projektarbete: Slutgiltig inlämning för bedömning

 • Projektarbete: Fallstudie av en miljöpolitisk intressekonflikt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling.
  Hål  -
 • Miljöhot och politiska utmaningar speglade genom till exempel ekologiska fotavtryck.
  Hål  -
 • Samhällets styrmedel och mål på lokal, regional, nationell och internationell nivå samt hur de används i samband med frågor om en hållbar användning av naturresurser.
  Hål  -
 • Olika metoder för miljövärdering, till exempel när myndigheter genomför samhällsekonomiska konsekvensanalyser.
  Hål  -
 • Svensk och europeisk miljölagstiftning samt internationella konventioner och överenskommelser med kopplingar till hållbar utveckling.
  Hål  -
 • Den politiska beslutsprocessen inom området hållbar utveckling i Sverige och inom EU.
  Hål  -
 • Miljöpolitiska intressekonflikter, från dåtid till nutid och lokalt till globalt.
  Hål  -
 • Intresseorganisationer inom området hållbar utveckling, deras arbete och påverkan på den politiska agendan från lokal till global nivå.
  Hål  -
 • Etiska värderingar och överväganden i samband med politiska beslut.
  Hål  -
 • Praktiska fallstudier.
  Hål  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika förutsättningar och möjligheter att med politiska medel nå en hållbar utveckling. I sin redogörelse använder eleven med säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, miljöhot och utmaningar, resursanvändning, styrmedel och mål, aktuell lagstiftning, politik samt miljövärdering.
  Hål  A
 • Eleven redogör utförligt för olika förutsättningar och möjligheter att med politiska medel nå en hållbar utveckling. I sin redogörelse använder eleven med viss säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, miljöhot och utmaningar, resursanvändning, styrmedel och mål, aktuell lagstiftning, politik samt miljövärdering.
  Hål  C
 • Eleven redogör översiktligt för olika förutsättningar och möjligheter att med politiska medel nå en hållbar utveckling. I sin redogörelse använder eleven med viss säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, miljöhot och utmaningar, resursanvändning, styrmedel och mål, aktuell lagstiftning, politik samt miljövärdering.
  Hål  E
 • Eleven identifierar och avgränsar med säkerhet komplexa problemområden samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ. Under arbetets gång utvecklar eleven nya frågeställningar och testar dem. Dessutom planerar och genomför eleven efter samråd med handledare egna undersökningar, väljer mellan olika metoder för genomförandet och motiverar sitt val med nyanserade omdömen samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser ur undersökningarna med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.
  Hål  A
 • Eleven identifierar och avgränsar med viss säkerhet problemområden samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ. Dessutom planerar och genomför eleven efter samråd med handledare egna undersökningar, väljer mellan olika metoder för genomförandet samt drar välgrundade slutsatser ur undersökningarna med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.
  Hål  C
 • Eleven identifierar och avgränsar med viss säkerhet enkla problemområden samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ. Dessutom planerar och genomför eleven i samråd med handledare enkla egna undersökningar samt drar enkla slutsatser ur undersökningarna med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.
  Hål  E
 • Eleven presenterar med säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och med presentationsteknik som är anpassad till syfte och sammanhang. I sitt arbete diskuterar eleven utförligt och nyanserat, och värderar med nyanserade omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur-, och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
  Hål  A
 • Eleven presenterar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och med presentationsteknik som är anpassad till syfte och sammanhang. I sitt arbete diskuterar eleven utförligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur-, och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
  Hål  C
 • Eleven presenterar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och enkel presentationsteknik. I sitt arbete diskuterar eleven översiktligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur-, och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
  Hål  E
 • När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget och andras arbete samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
  Hål  A
 • När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget och andras arbete.
  Hål  C
 • När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sitt eget och andras arbete.
  Hål  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hål  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hål  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hål  E

Matriser

Hål
Politik och hållbar utveckling VT 2021

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1