Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap, Demokrati och Diktatur (VT21) åk 7

Skapad 2020-12-14 11:37 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vad kännetecknar en demokrati? Hur vet vi om ett land är demokratiskt eller inte? Är Kina en demokrati eller diktatur? Efter det här ämnesområdet kommer du förhoppningsvis kunna svara på dessa frågor! Under höstterminen har du fått bekanta dig med världskartan och de flodkulturer som växte fram. En konsekvens av att människan blev bofast var att samhällen växte fram och några började bestämma över andra. I Antikens Grekland uppstod tanken om demokrati som ett sätt att styra ett samhälle. Under detta arbetsområde ska du få bekanta dig med vad som kännetecknar en demokrati idag och även jämföra med hur det vore att leva i ett samhälle som inte är en demokrati.

Innehåll

 

 

Varför läser vi detta?

 

I ett demokratiskt land som Sverige är det lätt att ta mycket för givet. Vi lever i ett fritt samhälle där vi förväntar oss att allt fungerar väl och vi blir rättvist behandlade. Samtidigt är det upp till oss som bor i Sverige att ta till vara på de rättigheter och skyldigheter som vi har.

Efter det här arbetsområdet kommer du att en ökad förståelse till varför yttrandefrihet och tryckfrihet behöver finnas i en välfungerande demokrati. Du kommer också att få förutsättningar för att aktivt kunna delta i ett demokratiskt samhälle, både idag och i framtiden.

 

Enligt kursplanen för samhällskunskap ska du i högstadiet få möjlighet att utveckla din förmåga att

 

 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, till exempel alltså analysera ett samhälle utifrån vad en demokrati är.
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Med andra ord, efter det här ämnesområdet ska du alltså

 • ha grundläggande fakta om demokrati och diktatur,
 • kunna förstå och använda ämnesspråket
 • kunna förklara skillnader mellan en demokrati och diktatur
 • kunna analysera ett samhälle med hjälp av dina kunskaper och visa om det är demokratiskt eller inte
 • Kunna resonera kring mänskliga rättigheter och vilken roll de spelar i samhället.

 

Du kommer att få lära dig detta genom

 • Genomgångar och diskussioner under lektionerna
 • Filmer och olika typer av texter
 • Skriftliga och muntliga övningar och uppgifter, enskilt eller i grupp

Allt material som du behöver för att nå minst E finns på Google Classroom, Gleerups Portal och Studi

 

Både och på Studi och Gleerups har du även quiz så att du kan testa dig själv. Du loggar in med ditt skolkonto.

 

Bedömning

 • Dina kunskaper och din utveckling bedöms genom det du visar att du lär dig och kan på lektionerna (var aktiv!)
 • Du kommer också att få visa dina kunskaper och förmågor skriftligt i en bedömningsuppgift.

 

Ämnesövergripande arbete

- Obs! Vi kommer i detta arbetsområde samarbeta med svenskan. Bedömningsuppgifter kommer att bedömas av både SO- och svensklärare.

Matriser

Sh
Matris - till pedagogisk planering för området "demokrati och diktatur"

OK
BRA
MYCKET BRA
Analysförmåga
Att se skillnader.
Du har grundläggande kunskaper om hur en demokrati och en diktatur fungerar och likheter och skillnader mellan dem Du beskrivet kortfattat minst en skillnad eller likhet
Du har goda kunskaper om hur en demokrati och en diktatur fungerar och likheter och skillnader mellan dem Du beskriver några likheter och/eller skillnader
Du har mycket goda kunskaper om hur en demokrati och en diktatur fungerar och likheter och skillnader mellan dem Du beskriver utförligt flera likheter och/eller skillnader
Kommunikativ förmåga
Att föra resonemang, ge exempel och se olika perspektiv (ex. Individ-samhälle).
Du visar dina kunskaper genom enkla resonemang som till viss del är underbyggda med fakta. Du har enstaka exempel.
Du visar dina kunskaper genom utvecklade resonemang som är relativt väl underbyggda med fakta. Du har några exempel och växlar mellan olika perspektiv
Du visar dina kunskaper genom välutvecklade resonemang som är väl underbyggda med fakta. Du har minst flera exempel och växlar mellan flera olika perspektiv
Förmåga att använda begrepp
Att använda ord som hör till ämnet samhällskunskap.
Du använder dig enstaka viktigt ord och visar att du förstått vad de betyder.
Du använder dig av några viktiga ord och visar att du förstått vad de betyder.
Du använder dig av flera viktiga ord, visar vad de betyder och i rätt sammanhang.
Ny aspekt
Mänskliga rättigheter
Du resonerar kring de mänskliga rättigheterna och vilken roll de har i en demokrati eller i en diktatur
Du resonerar kring de mänskliga rättigheterna och vilken roll de har i en demokrati eller i en diktatur
Du resonerar kring de mänskliga rättigheterna och vilken roll de har i en demokrati eller i en diktatur
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: