👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt. Ateljén.

Skapad 2020-12-14 11:58 i Lilla Gunghästen Falköping
Förskola
Ateljén- en mötesplats för samspelande mellan hjärna, sinnen, hand och kropp. Här ges möjligheter att rustas med sinnliga upplevelser och upprepande möten med olika material.

Innehåll

Prioriterade mål:

 • Utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.
 • Utveckla nyfikenhet, kreativitet samt lust att leka och lära.
 • Utveckla förmåga att skapa samt förmågan att uttrycka upplevelser och tankar i bild och form.
 • Utveckla förmåga att bygga och skapa med olika material.

Därför är dessa mål prioriterade:

 • Det är viktigt att barnen har tillgång till olika sätt att uttrycka sig på. Genom att kunna uttrycka sig sig genom bild och form har de  ytterligare ett språk att använda sig av förutom talspråket. Dessutom tar de sina första steg mot skriftspråket i sitt tidiga bildskapande.
 • Barnen behöver ges möjligheter att upptäcka sin egen förmåga och därmed öka tilliten till den.  När de upptäcker att de lyckas med någon uppgift stärks tron på sig själv och de vågar utmana sig. De behöver också gradvis få ta eget ansvar och öka sin självständighet. Barnen visar stor nyfikenhet och stort intresse för nya material. De har därmed stort behov av att få utforska, undersöka och lära känna olika material.

Så här skapar vi förutsättningar för att nå målen:

Ateljén är en plats för samspelande mellan hjärna, sinnen, kropp och hand. I ateljén rustas barnen  med sinnliga upplevelser och upprepade möten med material och tekniker.

Atejen erbjuder:

 • Målarbord. (Dec-20)
 • klottervägg (Dec-20)
 • kritor, grundfärgerna. Färgpennor, grundfärgerna. (Dec-20)
 • Piggar för mönsterskapande. Återskapande material. (Feb-21)
 • plockmaterial att färgsortera (feb-21)
 • stor sten och penslar för vattenmålning (mars-21)
 • lera. Återskapande material (april-21)

Materialet utökas och avanceras i takt med barnens intresse och nyfikenhet samt i takt med att barnen erövrar och landar i miljön.

Genom god introduktion och återkommande repetiva möten med materialen sker ett lärande kring material och materialvård, vilket leder till ökad självständighet och ansvarstagande.

Dokumentation och inspirationsbilder på väggarna. Foton på tidigare skapelser får barnen att minnas och reflektera över sitt skapande. Det bidrar till att stärka barnens tro på sin egen förmåga.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18