Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2020-12-14 12:06 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Religionskunskap
I det här ämnesområdet ska du få läsa om Lag och Rätt: Varför finns det lagar? Varför straffar vi brottslingar? Varför begår människor brott? Hur påverkas förövaren, brottsoffret och samhället av kriminalitet?

Innehåll

Vad du ska lära dig:

 • resonera kring lagar och regler och varför de behövs i vårt samhälle
 • redogöra i grova drag för vad som händer när någon begår ett brott
 • använda centrala begrepp på ett fungerande sätt
 • värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och argument

Hur vi ska arbeta med området:

 • Diskussioner i grupp och helklass
 • Värderingsövningar där du ska ta ställning i olika frågor
 • Texter i läroboken med arbetsuppgifter till
 •  
 • Filmer som handlar  om ämnet.
 • Arbeta med centrala ord och begrepp som berör ämnet.

Begreppslista: regler, lagar, straff, moral, rättegång, åklagare, advokat, domare, vittne, dom, brott, böter, fängelse, straff, snatteri, mened, misshandel, olaga hot, rån, häleri, vittne

Tidsplan: ca 4 veckor

Hur det ska bedömas:

 • Din delaktighet i gruppövningar och i diskussioner på lektioner
 • Att du på lektionerna använder dig av ord och begrepp i rätt sammanhang
 • Genom läxförhör och avslutande förhör

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6

Matriser

Re Sh
Lag och rätt i Sverige

Samhällsstrukturer
Du har påbörjat arbetet.
Du har grundläggande kunskaper om rättsväsendet.
Du har goda kunskaper om rättsväsendet.
Du har mycket goda kunskaper om rättsväsendet.
Samhällsstrukturer
Rättsväsendet
Du har påbörjat arbetet.
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver enkla samband inom olika samhällsstrukturer
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur rättsliga strukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer
Du kan undersöka och beskriva på ett väl utvecklat sätt hur rättsliga strukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver komplexa samband inom olika samhällsstrukturer
Använda ord och begrepp
Du har påbörjat arbetet.
Du kan använda ord och begrepp som tillhör området på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda ord och begrepp som tillhör området på ett relativt välfungerande sätt.
Du kan använda ord och begrepp som tillhör området på ett väl fungerande sätt.
Samhällsfrågor
Du har påbörjat arbetet.
Du kan resonera kring en elevnära fråga på ett enkelt sätt och använder dig då av till viss del underbyggda argument
Du kan resonera kring en elevnära fråga på ett utvecklat sätt och använder dig då av relativt väl underbyggda argument
Du kan resonera kring en elevnära fråga på ett välutvecklat sätt och använder dig då av väl underbyggda argument
Moraliska frågor
Du har påbörjat arbetet.
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: