Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Vatten

Skapad 2020-12-14 13:06 i Personalkooperativet Blomrankans förskola Fristående förskolor
Förskola
Göra barnen medvetna om att vatten är livsviktigt för alla levande organismer.

Innehåll

  1. 1. MÅLOMRÅDE

 Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?
Hållbar utveckling. Syftet är att göra barnen medvetna om att vatten är livsviktigt för allt levandes överlevnad.  

1a: SYFTE - GENERATIV  

Bakgrund: Barnen på Pysslingen är förundrade över vår stora vattenpöl på gården. Ena dagen är där vatten som bjuder in till att plaska i, att ösa upp vattnet i spannar som åter hälls ut igen eller transporteras till sandlådan. Andra dagar är vattenpölen frusen och hård och där finns inget vatten.

Generativ fråga: Vad händer med vår pöl?

Syfte: Att göra barnen medvetna om att vatten är livsviktigt för allt levandes överlevnad.

Varför är kunskapen viktig? Att barnen själva kan göra medvetna val i sin egen vardag, som kan påverka till en hållbar utveckling.

1b: MÅL ur Lpfö 18
Mål ur Lpfö 18: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.”


1c: BARNENS FÖRFÖRSTÅELSE
Barnen i vår grupp har sedan tidigare visat intresse för vatten. De stannar gärna kvar vid kranen för att känna och utforska vattenstrålen. På gården stannar de oftast till vid vattenpölarna, för att känna på vattnet, hoppa så att det skvätter och snabbt hämta spannar och spadar för att kunna ösa upp och hälla ut.

1d: BARNENS FÖRSTÅELSE

Förståelse: Att barnen ska få en förståelse för att vatten finns i tre olika sorters former, flytande-fast-ånga.

1e: BARNENS FÖRMÅGOR

Förmåga: Barnen ska på ett utforskande och kreativt sätt få erövra kunskap om vatten.

1f: BARNENS BEGREPP

Begrepp: vattnets olika former ( vattenånga, kondens, flytande, fast, snö, imma, avdunstning). Kallt och varmt.

Matriser

Matris för uppföljning av måluppfyllelse

Förståelse

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Öka förståelsen hos barnen av användandet av vatten.
Med en konkret aktivitet få se hur mycket vatten som verkligen går åt vid en handtvätt. Jämföra och se hur många människor vattenåtgången hade kunnat räckt till. Genom det närmar vi oss målet.
När vi ser att barnen gör medvetna val att stänga av vattenkranarna mellan handtvättarna.
Skriv ert konkreta mål här
I slutändan vill vi att barnen ska få en förståelse för hur det vardagliga användandet av vatten påverkar allt levande.
Barnen visar nyfikenhet och har tankar och funderingar kring hur vatten kan renas.
Alla barn har fått diskutera och reflekterat tillsammans (kollegialt lärande) i mindre grupper där de har prövat sina olika hypoteser både teoretiskt och praktiskt. Lyssnat in varandras förslag.
Skriv ert konkreta mål här
Förstå hur mycket vatten som går åt vid handtvätt.

Förmågor

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här

Begrepp

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här

Ny rubrik

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: