Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalt lärande

Skapad 2020-12-14 14:05 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Förskola
Enligt förskolans läroplan så skall verksamheten med hjälp av digitalt teknik ge möjligheter att utveckla pedagogiken och lärandet samt förstå digitalisering, hur den påverkar oss. Digitalisering finns i samhället där digitala verktyg blir allt vanligare. Det ingår att ge barnen förutsättningar för utveckling och lärande.

Innehåll

Bakgrund:

För att barnen ska få möjlighet att hänga med i samhällsutvecklingen så vill ge alla barn rätten till att utveckla sin digitala kompetens. IKT ( informations och kommunikationsteknik) är ett stöd i den pedagogiska arbetet för att arbeta mot strävan mål i läroplanen. När lärplattan används som ett pedagogisk verktyg ser vi att barnens digitala kompetens ökar.

Mål: 

- Vi ser att barnen använder lärplattan i samspel med andra.

- Att de väljer att använda, lärplatta, dator, lilla kamera eller mobil för att dokumentera sitt eget lärande och sin utveckling.

- Genom att utvärdera, följa, lärloggar och planenera systematisk.

- Utveckla förmåga att använda viss digital teknik.  

  Metod - genomförandet: 

-  Att de hjälper varandra med olika appar som kompisar inte har samma förkunskaper.

- Vi arbetar i mindre grupper där barnen diskuterar, reflekterar och stimulerar varandra till nytt lärande.

-  Vi använder Qr- Koder för att utveckla barns utforskarglädje.

- Närvarande pedagoger, medforskande pedagoger.

 

 

Dokumentation: 

Barnen får dokumentera genom fota och filma. Vi intervjuar barnen, dokumenterar på avdelningen och via Unikum. 

Vi har reflektionstid under mellanmålet där barnen får återberätta vad vi har gjort.

Vi tar vara på tiden och låter barnen vara delaktiga när vi dokumenterar, skriver reflektioner. Vi tittar på det vi har reflekterat tillsammans med barnen under aktiviteten och reflekterar över reflekterandet. 

 

 

Utvärdering- uppföljning: 

Verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation, Unikum och lärloggar.

Men det är inte tekniken utan fortfarande pedagogen som är viktigast för att göra skillnad.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: