👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Religion

Skapad 2020-12-14 14:27 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om nordisk mytologi, judendom, kristendom och islam.

Innehåll

 

Lärmål – vad jag ska lära mig

Känna till vad nordisk mytologi är.

Kunna religionernas heliga skrifter och symboler.

Kunna ge exempel på likheter och skillnader mellan religionerna.

Kunna någon högtid i varje religion.

Känna till vilka byggnader som är viktiga.

Förmågor som jag kommer att få utveckla

Jämföra religionerna med varandra.

Samtala om livsfrågor.

Hur jag ska visa mina kunskaper

Delta i samtal.

Skriva faktatext.

Kunna berätta vad jag lärt mig under arbetets gång.

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

Se film

Genomgångar

Samtal och diskutera

Skriva och rita

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

SO
SO matris 1-3

Matris i SO 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Kommunikativ förmåga
Kan med stöd dela med sig av tankar och ställa frågor.
Kan dela med sig av tankar och ställa frågor.
Kan dela med sig av tankar och ställa frågor som för samtalet framåt.
Kan lyssna in, fånga upp och bygga vidare på klasskompisars tankar.
Analysförmåga
Kan med stöd se likheter och skillnader.
Kan se likheter och skillnader.
Beskriver likheter och skillnader och kan jämföra dessa.
Kan med hjälp av sina jämförelser se orsaker och konsekvenser.
Begreppsförmåga
Kan beskriva begrepp med ett vardagsspråk.
Kan med stöd förstå och använda samhällsvetenskapliga begrepp.
Kan förstå och använda samhällsvetenskapliga begrepp.
Kan förstå, använda och jämföra samhällsvetenskapliga begrepp.
Förmåga att hantera information
Kan med stöd söka och sortera ut information.
Kan söka, sortera ut och strukturera information.
Kan söka, sortera ut och strukturera information från olika källor.
Kan söka, sortera ut och strukturera information från olika källor på ett källkritiskt sätt.