Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lastbil & Mobila Maskiner- Verkstad & Elteknik

Skapad 2020-12-14 14:35 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik
Lastbil & Mobila Maskiner- Verkstad & Elteknik

Innehåll

Kursinnehåll i Verkstad & Elteknik 100p

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Mobil och fast verkstadsutrustning, deras olika användningsområden samt metoder för och genomförande av funktions- och säkerhetskontroll av dessa.
  LBMMSOU  1-4
 • Metoder som tillämpas för struktur, ordning och effektiv arbetsmiljö på arbetsplatsen.
  LBMMSOU  1-4
 • Lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet i en fordonsverkstad.
  LBMMSOU  1-4
 • Elscheman, deras uppbyggnad och olika symboler samt vanligt förekommande elektriska komponenter i fordon, bland annat batteri, kablage, kontaktdon, givare, sensorer och styrenheter.
  LBMMSOU  1-4
 • Metoder för användning av hand- och specialverktyg, branschanpassade mätinstrument och diagnosutrustningar samt användning, underhåll och kalibrering av dessa.
  LBMMSOU  1-4
 • Tekniska begrepp och uttryck när det gäller utrustning och verktyg samt olika arbetsprocesser inom fordonsverkstaden.
  LBMMSOU  1-4
 • Brandredskap, nödstopp, utrymningsvägar och brandceller.
  LBMMSOU  1-4
 • Kostnader för drift och underhåll av fordonsverkstadens lokaler och utrustning samt konsekvenser av driftsstörning och bristande underhåll.
  LBMMSOU  1-4
 • Säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande av person- och egendomsskador.
  LBMMSOU  1-4
 • Grundläggande el-, digital- och mätteknik i simulerad miljö samt kommunikationsprinciper, bland annat CAN bus, LIN och MOST.
  LBMMSOU  1-4
 • Ergonomiska arbetsmetoder och riskbedömningar, till exempel vid olika lyft- och arbetsställningar samt vid användning av fordonslyftar som är inrättade för lastbilar eller mobila maskiner.
  LBMMSOU  1-4
 • Metoder för och hantering av farliga ämnen på ett säkert och miljövänligt sätt, däribland vätskor, oljor, gaser och tryckkärl.
  LBMMSOU  1-4
 • Arbete med problemlösning och laborativa uppgifter såväl självständigt som tillsammans med andra.
  LBMMSOU  1-4
 • Kunskapskrav
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  LBMMSOU  E 4
 • I arbetet använder eleven med viss säkerhet manualer, scheman, verktyg och utrustning samt utför vård och underhåll av dessa på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
  LBMMSOU  E 4
 • Eleven beskriver översiktligt vanligt förekommande arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsmiljöer. Eleven bedömer med säkerhet vilka risker olika arbetsprocesser och arbetsmetoder är förenade med samt handlar så att risker kan undvikas. Eleven redogör översiktligt för verktyg och utrustning som finns i en fordonsverkstad inrättad för lastbilar eller mobila maskiner samt vanligt förekommande digitala informationssystem och mätutrustning samt redogör för deras olika användningsområden.
  LBMMSOU  E 4
 • Eleven utför, i samråd med handledare, i bekanta situationer komponent- och kretsmätningar i samband med funktionskontroller och enklare felsökning av komponenter samt tolkar och utvärderar med viss säkerhet utlästa mätdata. Dessutom utför eleven, i samråd med handledare, underhåll och kalibrering av vanligt förekommande digital mätutrustning.
  LBMMSOU  E 4
 • Eleven arbetar såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation tekniska begrepp och uttryck. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
  LBMMSOU  E 4

Matriser

LBMMSOU
LAALAS0

På väg mot
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Verkstadsutrustning
Mobil och fast verkstadsutrustning, deras olika användningsområden samt metoder för och genomförande av funktions- och säkerhetskontroll av dessa.
Ergonomi
Ergonomiska arbetsmetoder och riskbedömningar, till exempel vid olika lyft- och arbetsställningar samt vid användning av fordonslyftar som är inrättade för lastbilar eller mobila maskiner.
Säkerhet
Brandredskap, nödstopp, utrymningsvägar och brandceller.
Arbetsmiljö
Metoder som tillämpas för struktur, ordning och effektiv arbetsmiljö på arbetsplatsen.
Hantering Farliga ämnen
Metoder för och hantering av farliga ämnen på ett säkert och miljövänligt sätt, däribland vätskor, oljor, gaser och tryckkärl
Kostnad Underhåll verkstad
Kostnader för drift och underhåll av fordonsverkstadens lokaler och utrustning samt konsekvenser av driftsstörning och bristande underhåll.
Metoder verktyg
Metoder för användning av hand- och specialverktyg, bransch-anpassade mätinstrument och diagnosutrustningar samt användning, underhåll och kalibrering av dessa.
El Mätteknik. CAN LIN MOST
Grundläggande el-, digital- och mätteknik i simulerad miljö samt kommunikationsprinciper, bland annat CAN bus, LIN och MOST.
El schema
Elscheman, deras uppbyggnad och olika symboler samt vanligt förekommande elektriska komponenter i fordon, bland annat batteri, kablage, kontaktdon, givare, sensorer och styrenheter.
Säkerhet
Säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande av person- och egendomsskador.
Brand Säkerhet
Brandförebyggande åtgärder och åtgärd vid brand.
Lagar Bestämmelser
Lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet i en fordonsverkstad.
Problemlösningar
Arbete med problemlösning och laborativa uppgifter såväl självständigt som tillsammans med andra
Tekniska begrepp
Tekniska begrepp och uttryck när det gäller utrustning och verktyg samt olika arbetsprocesser inom fordonsverkstaden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: