Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-12-14 14:39 i Äppelgårdens förskola Helsingborg
Förskola
På Gräshoppan använder vi matematik för att undersöka vår omvärld samt lösa vardagliga problem.

Innehåll

Mål:

Barnen får förutsättningar att utveckla, reflektera kring och få en förståelse för matematikens värld.

Kriterier:

Barnen kan följa, fortsätta och översätta mönster.

Barnen känner igen siffror och kan benämna dem, storleksordnar tal, kommunicerar och resonerar om tal och dess värden.

Barnen prövar och använder olika problem inom mätning.

Barnen kommunicerar, resonerar och löser problem om rum, perspektiv och tid.

Metod:

På Gräshoppan använder vi matematik för att undersöka vår omvärld samt lösa vardagliga problem. Vi vill att barnen ska få en inblick i den matematiska världen, kunna samarbeta, för resonemang, komma fram till lösningar, känna glädje och nyfikenhet samt tilltro till sin egen förmåga.

I vår vardag och våra aktiviteter både inne och ute arbetar vi med matematiska problem, vi spelar spel, vi pedagoger använder oss av korrekta matematiska benämningar. Vi erbjuder i våra lärmiljöer matematiskt utvecklande material. Vi möter även matematiken i sagans värld. Vi utmanar barnen med olika matematikuppdrag där de samarbetar och använder sig av problemlösning

Vi vill att barnen ska utveckla en förståelse och nyfikenhet för siffror, antal, färger, mönster, former, lägesord, mängd, ordning, förändring, tid ,rum och matematiska begrepp.

Vårt syfte är att barnens förmåga att undersöka, reflektera och våga prova olika lösningar ska utvecklas. Det finns inget rätt eller fel bara glädje över att lyckas och vilja lära sig mer.  

 Indikatorer:

När barnen resonerar om tal och dess värden, samt prövar och använder olika idéer genom att addera och uppskatta. 

När barnen prövar och använder olika idéer genom att följa, fortsätta, resonera kring och översätta mönster.

När barnen prövar, använder och resonerar kring olika idéer för att lösa problem inom mätning.

När barnen prövar, använder och resonerar kring olika idéer för att lösa problem inom rumsuppfattning perspektiv och tid.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: