Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år 7 - 2020

Skapad 2020-12-14 14:38 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Kapitel 3 i Matte Direkt.
Grundskola 7 Matematik
Vinklar används när man åker skateboard eller snowboard. Man gör en "tre-sextio", då snurrar man ett helt varv. Det här och mycket mer ska vi arbeta med i detta kapitel.

Innehåll

Vad ska vi lära oss? 

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna :

 • uppskatta, mäta och räkna ut vinklar i olika geometriska figurer
 • använda gradskiva
 • räkna ut vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel
 • beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar
 • cirkelns omkrets
 • mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer
 • skala

Begrepp

 • vinkelben
 • vinkelsumma
 • rät-, spetsig-, trubbig- och rak vinkel
 • rätvinklig triangel, likbent triangel och liksidig triangel
 • kvadrat och rektangel
 • parallellogram och romb
 • diagonal
 • omkrets
 • cirkel - medelpunkt, radie och diameter
 • skala - förminskning, förstoring och naturlig storlek

Detta arbetar vi med för att nå målen

Bedömning

Du kommer att bli bedömd i hur du

 • deltar i muntliga övningar, genomgångar och paruppgifter
 • genomför, löser och redovisar dina problemlösningsuppgifter
 • hur du tar dig an, löser och redovisar uppgifterna i klassrummet
 • hur du löser och redovisar dina skriftliga uppgifter
 • skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

-
Du är osäker på detta område och har inte visat godtagbara kunskaper varken skriftligt eller muntligt
Nivå 1
På väg mot nivå 2
Visar vid vissa tillfällen kunskaper för nivå 2
Nivå 2
På väg mot nivå 2
Visar vid vissa tillfällen kunskaper för nivå 3
Nivå 3
Problemlösning, förståelse för problemet
Du kan tolka problemet och löser en del av uppgiften Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
----->
Du kan lösa hela problemet Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
----->
Du kan lösa hela problemet med en matematisk modell på ett väl genomfört sätt och väljer en effektiv metod Du beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
Metod, kvalitén på metoder och strategier
 • Ma
Du har valt några metoder och gjort i huvudsak korrekta beräkningar
----->
Du har valt och använder ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget med gott resultat.
----->
Du har valt och använt ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget med mycket gott resultat.
Begrepp, förståelse för matematiska begrepp
 • Ma
Du har kunskap om något matematiskt begrepp vilket du visar genom att skriva en förklarande text.
----->
Du har goda kunskap om matematiska begrepp och visar det genom att förklara dem på ett relativt väl fungerande sätt.
----->
Du har mycket goda kunskap om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett väl fungerande sätt.
Resonemang, din förmåga att resonera matematiskt
 • Ma
 • Ma
Du för ett resonemang som går att följa. Du motiverar dina val med godtagbara matematiska resonemang.
----->
Du för ett resonemang med god struktur. Du motiverar dina val med utvecklade matematiska resonemang.
----->
Du för välutvecklade resonemang om tillvägagångssättet. Du motiverar dina val med välutvecklade matematiska resonemang.
Kommunikation, tydlighet i redovisningar och matematiskt språk
 • Ma
 • Ma
Din redovisning omfattar en mindre del av uppgiften men är begriplig och möjligt att följa och du förstår det matematiska språket.
----->
Din redovisning omfattar hela uppgiften och är av god kvalitet och du förstår och använder matematiskt språk.
----->
Din redovisning omfattar hela uppgiften, och redovisningen är tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: