Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Intervju inom temat Hållbar utveckling

Skapad 2020-12-14 14:49 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Efter 1 termin med temat Hållbar utveckling så vill vi ta reda på vad barnen lärt sig. Detta vill vi gör a genom att intervjua barnen en och en.

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Det är just detta som vi ska ta reda på genom intervjun. Vad har barnen lärt sig under den gångna terminen? Vad behöver vi jobba mer med? Hur går vi vidare.

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

Att de har lärt sig mer än de kunde tidigare om hur vi ska ta hand om oss själva och vår planet.

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Intervju 1 och 1 utifrån frågorna:

 

 1. Varför mår planeten jorden dåligt?

 2. Kan vi göra den bra igen? Hur?

 3. Vad är skräp?

 4. Var ska vi kasta skräpet? Ska vi kasta allt på samma ställe?

 5. Kan vi göra så att andra kastar skräpet på rätt ställe? Hur?

 6. Vad kan vi göra för att vi ska må bra?

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: