Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spökhistoria HT20

Skapad 2020-12-14 14:54 i Esperedsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
En matris där fokus är skrivning av spökhistoria

Innehåll

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • arbeta med olika skrivregler och stavningsregler 
 • fylla i en spökhistoriemall 
 • öva på att skriva miljöbeskrivningar 
 • lyssna på spökhistorier 
 • skriva en egen spökhistoria

Bedömning

Du får visa dina kunskaper genom:

 • det dagliga arbetet på lektionerna
 • skriva din berättelse

Kraven för de olika bedömningsnivåerna ser du i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Spökhistoria ht 2019

SKRIVA: Spökhistoria

GRUND
UTMANING 1
UTMANING 2
Röd tråd
Hur jag som läsare kan hänga med i din text. Skriver du så att läsaren/lyssnaren förstår?
Du kan skriva en spökhistoria med begripligt innehåll
Du kan skriva en spökhistoria med relativt tydligt innehåll
Du kan skriva en spökhistoria med tydligt innehåll
Språklära
T ex stavning, skiljetecken, stor bokstav, talstreck.
I berättelsen använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. * Du skriver meningar med punkt och stor bokstav och använder regler för stavning med viss säkerhet.
I berättelsen använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. * Du skriver meningar med punkt och stor bokstav och använder regler för stavning med relativt god säkerhet.
I berättelsen använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. * Du skriver meningar med punkt och stor bokstav och använder regler för stavning med god säkerhet.
Språklig variation
Ordvalets variation, meningsbyggnad, tempus och berättarperspektiv
Berättelsen är i huvudsak skriven utifrån samma berättarperspektiv. Du visar viss variation ditt ordval. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. Tempus används med viss säkerhet. * Din spökhistoria har enkla meningar som ibland varierar och spökhistorian hoppar inte för mycket mellan dåtid, nutid och framtid.
Berättelsen är skriven utifrån samma berättarperspektiv. Du har ganska bra variation i ditt ordval. Meningsbyggnaden är i relativt korrekt och varierad. Tempus används på ett rätt sätt i större delen av spökhistorian. * Din spökhistoria har relativt enkla meningar som mestadels är enkla att förstå, samt varierar, samt att spökhistorian till störts del inte hoppar för mycket mellan dåtid, nutid och framtid.
Berättelsen är i skriven utifrån samma berättarperspektiv. Dina ordval är passande och höjer textens kvalité. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och väl fungerande. Tempus används på ett rätt sätt. * Din spökhistoria har meningar som varierar, är lätta att förstå, samt att spökhistorian inte hoppar mellan dåtid, nutid och framtid.
Beskrivningar/Handling
Person- och miljöbeskrivningar
Din spökhistoria innehåller enkla gestaltande beskrivningar och har en enkel handling. * Du kan på ett enkelt sätt beskriva personer och miljön i din berättelse
Din spökhistoria innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och har en utvecklad handling. * Du kan på ett tydligt sätt beskriva personer och miljön i din berättelse
Din spökhistoria innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och har en välutvecklad handling. * Du kan på ett mycket tydligt sätt beskriva personer och miljön i din berättelse
Struktur
Inledning, handling och avslutning.
Din text har i huvudsak fungerande struktur. Din saga har en enkel inledning, handling och avslutning.
Din text har relativt väl fungerande struktur. Din saga har en ganska tydlig inledning, handling och avslutning.. Du använder enkla sambandsord t ex men, och, så att.
Din text har väl fungerande struktur. Din saga har en tydlig inledning, handling och avslutning.. Du använder fler och varierade sambandsord t ex men, och, så att.
Spökdragen
Hur du använder spökdragen i din berättelse
Du har med några av de olika spökdragen i din berättelse.
Du har med ett flertal av de olika spökdragen i din berättelse.
Du har med många av de olika spökdragen i din berättelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: