Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Singma 3B Kap 1-2

Skapad 2020-12-14 14:57 i Centralskolan Kristianstad
Singma 3a och 3b
Grundskola 3 Matematik
Pedagogisk planering för arbete i Singma matematik 3B - kap 1 Vinklar och geometriska former och kap 2 - Omkrets, area och skala

Innehåll

Lärandemål

Se matris.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med matematikboken Singma 3B

 • Startuppgift med gruppsamtal
 • Lärarledda genomgångar
 • Gruppuppgifter
 • Öva själv
 • Kunskapslogg

Bedömning

 • Deltagande i diskussioner och samtal
 • Resultat på kunskapsloggen

Detta kommer att bedömas:

 Se matris.

Nedan klickar du på Läroplan och bockar för vad i läroplanen ni arbetar mot i denna planering.

Nedan kan du även klicka på Uppgift för att koppla elevuppgifter direkt mot planeringen.

Nedan kan du även klicka på Matris för att koppla en matris till planeringen, du kan när du klickat där skapa en anpassad för planeringen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Singma 3B kap 1-2

Påbörjat
Stödfrågor för godtagbara kunskaper för årskursen
Kunskapskrav åk 3
Vinklar och geometriska former
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven beskriva vad en punkt, linje respektive vinkel är?
Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Vinklar och geometriska former
Uppgift 2 Uppgift 3
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven skilja mellan räta, spetsiga och trubbiga vinklar?
Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Vinklar och geometriska formar
Uppgift 1 Uppgift 4
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven beskriva tvådimensionella former? (Tex genom att beskriva antal sidor, hörn eller antal räta, spetsiga eller trubbiga vinklar)
Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Geometriska former och vinklar
Uppgift 1 Uppgift 5
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven rita tvådimensionella former och markera vinklarna?
Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Geometriska former
Uppgift 6
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven namnge vanliga tredimensionella former?
Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Geometri begrepp
Uppgift 6
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven beskriva vanliga tredimensionella former och använda begreppen kant, sidoyta och hörn?
Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Beskriva omkrets
Uppgift 1
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven beskriva vad omkrets är?
Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Mäta omkrets
Uppgift 1
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven mäta omkrets med hjälp av en linjal eller ett rutnät?
Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Beräkna omkrets
Uppgift 1
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven beräkna omkrets med hjälp av addition?
Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Beskriva area
Uppgift 1
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven beskriva vad area är?
Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Beräkna area
Uppgift 1
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven mäta area med hjälp av kvadrater?
Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Beräkna area
Uppgift 2
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven beräkna area med multiplikation?
Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Skala förminska
Uppgift 4
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven förminska till skala 1:2?
Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Skala förstora
Uppgift 5
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven förstora till skala 2:1?
Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: