Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förr och nu

Skapad 2020-12-14 15:00 i Nya Rydsskolan F-6 Linköping
Livet förr och nu
Grundskola 1 Teknik SO (år 1-3) Svenska
I detta temaområde kommer du att får lära dig om hur barn hade det förr i tiden. Vi kommer också att jämföra och titta på skillnader/likheter mellan livet förr och nu.

Innehåll

 

VAD ska jag lära mig?

Hur det var att vara barn förr i tiden.

Kunna göra jämförelser mellan förr och nu.

 

NÄR ska jag lära mig detta?

Vecka 49-52, 2020.

HUR ska jag lära mig?

Arbetssätt:

-Titta på faktafilmer om livet förr.

-Läsa faktatexter och titta på bilder.

-Leka lekar från förr ( Bro bro breja, sten, sax, påse).

-Titta på barnfilmer som utspelar sig från förr (Emil i Lönneberga, Julkalendern Mirakel).

-Läsa barnlitteratur som utspelar sig förr i tiden (Kajsa Kavat).

 

 HUR ska jag visa vad jag lärt mig och VAD kommer att bedömas?

-Genom att aktivt delta i diskussioner kring böcker, filmer, faktatexter.

-Genomföra arbetsuppgifter kopplade till temat.

-Muntligt göra jämförelser förr och nu

 

Litteratur, filmer etc.

-Boken om SO 1-3

-Boken om SO 1-3, Arbetsbok 1

-Julkalendern Mirakel, Svt

-Emil i Lönneberga  (film, finns på Öppet arkiv)

-Kajsa Kavat (bok)

-Om barn för 100 år sedan (film: https://vimeo.com/113476917)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3

Matriser

Sv Tk SO
Livet förr och nu.

på väg mot godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Berätta om hur det var att var barn förr i tiden.
 • SO   3
Du kan med stöd av en vuxen ge exempel på hur det var att vara barn förr i tiden.
Du kan till viss del på egen hand ge exempel på hur det var att vara barn förr i tiden.
Du kan på egen hand ge exempel på hur det var att vara barn förr i tiden.
Göra jämförelser förr och nu.
 • SO   3
Du kan med stöd av en vuxen göra enkla jämförelser mellan livet för 100 år sedan och nu.
Du kan till viss del på egen hand göra enkla jämförelser mellan livet för 100 år sedan och nu.
Du kan på egen hand göra enkla jämförelser mellan livet för 100 år sedan och nu.
Delta i samtal.
 • Sv
 • Sv   1
Du deltar i samtal om det vi har läst och sett genom att lyssna aktivt.
Du deltar till viss del i samtal om det vi har läst och sett genom att svara på frågor.
Du deltar aktivt i samtal om det vi har läst och sett genom att svara på och ställa följdfrågor.

Sv Tk SO
"Livet förr och nu!"

Ej godtagbara
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Berätta om hur man levde för ca 100 år sedan.
Med stöd av en vuxen kan jag berätta något om hur man levde förr i tiden.
Jag kan berätta något om hur man levde förr i tiden.
Jag kan berätta många saker om hur man levde förr i tiden.
Jämföra hur man levde för ca 100 år sedan med hur vi lever idag.
Med stöd av en vuxen kan jag göra någon jämförelse om hur man levde förr i tiden mot hur vi lever idag.
Jag kan göra någon jämförelse om hur man levde förr i tiden mot hur vi lever idag.
Jag kan göra många jämförelser om hur man levde förr i tiden mot hur vi lever idag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: