Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lastbil & Mobila Maskiner - Förbränningsmotorer

Skapad 2020-12-14 15:21 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Lastbilar och mobila maskiner – motorteknik
Lastbil & Mobila Maskiner - Förbränningsmotorer

Innehåll

Kursinnehåll - Förbränningsmotorer, 200p

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika förbränningsmotorer, deras konstruktion och funktion samt system och komponenter.
  LBMMMO  1-4
 • Olika typer av bränslen som används i förbränningsmotorer, avgaser och deras påverkan på miljön.
  LBMMMO  1-4
 • Säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande av person- och egendomsskador.
  LBMMMO  1-4
 • EURO-krav för avgasutsläpp för lastbilar och mobila maskiner.
  LBMMMO  1-4
 • Avgasreningssystem, deras konstruktion och funktion samt system och komponenter.
  LBMMMO  1-4
 • Bränslevärmare, deras konstruktion och funktion samt system och komponenter.
  LBMMMO  1-4
 • Fordonstillverkares anvisningar, scheman och teknisk information på svenska och engelska.
  LBMMMO  1-4
 • Metoder för användning samt användning av specialverktyg på ett kvalitetsmässigt sätt samt vård av dessa.
  LBMMMO  1-4
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetet.
  LBMMMO  1-4
 • Yrkesmässigt språk, kommunikation och målgruppsanpassning.
  LBMMMO  1-4
 • Olika bränslesystem, deras konstruktion och funktion samt system och komponenter.
  LBMMMO  1-4
 • Arbete med problemlösning och uppgifter såväl självständigt som tillsammans med andra.
  LBMMMO  1-4
 • Arbetsinstruktioner, servicelitteratur och system för reservdelsbeställning på svenska och engelska.
  LBMMMO  1-4
 • Metoder för och genomförande av felsökning, diagnostisering och reparationer av förbränningsmotorer och deras system och komponenter utifrån fordonstillverkares krav.
  LBMMMO  1-4
 • Kunskapskrav
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  LBMMMO  E 4
 • I arbetet använder eleven med viss säkerhet rätt arbetsmetod och med visst handlag specialverktyg, verktyg och utrustning. Dessutom använder eleven med viss säkerhet manualer, scheman och digitala informationssystem. Eleven arbetar på ett säkert, miljö-och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
  LBMMMO  E 4
 • Eleven beskriver översiktligt funktionsprinciper för och konstruktioner av olika lastbilars och mobila maskiners förbränningsmotorer samt deras funktion och kringutrustning. Eleven beskriver även översiktligt olika bränslesystem, avgasreningssystem och mekatronik samt hur de samverkar och kommunicerar med varandra.
  LBMMMO  E 4
 • Eleven utför, i samråd med handledare, i bekanta situationer felsökning och reparationer av förbränningsmotorer och deras olika komponenter och system. Vid reparationer utför eleven, i samråd med handledare, i bekanta situationer den demontering, montering samt justering av komponenter som arbetet kräver.
  LBMMMO  E 4
 • När eleven kommunicerar med kunder och arbetskamrater använder eleven med viss säkerhet ett yrkesmässigt språk. I kommunikationen med kunder anpassar eleven språket efter målgruppen. Dessutom arbetar eleven såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
  LBMMMO  E 4

Matriser

LBMMMO
LAILAT0

På väg mot
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Förbränningsmotorer
Olika förbränningsmotorer, deras konstruktion och funktion samt system och komponenter.
Bränslesystem
Olika bränslesystem, deras konstruktion och funktion samt system och komponenter.
Bränslevärmare
Bränslevärmare, deras konstruktion och funktion samt system och komponenter.
Avgasreningssystem
Avgasreningssystem, deras konstruktion och funktion samt system och komponenter.
Euro Krav
EURO-krav för avgasutsläpp för lastbilar och mobila maskiner.
Bränsle Typer
Olika typer av bränslen som används i förbränningsmotorer, avgaser och deras påverkan på miljön.
Felsökning motorer
Metoder för och genomförande av felsökning, diagnostisering och reparationer av förbränningsmotorer och deras system och komponenter utifrån fordonstillverkares krav.
Specialverktyg
Metoder för användning samt användning av specialverktyg på ett kvalitetsmässigt sätt samt vård av dessa.
Anvisningar Information
Fordonstillverkares anvisningar, scheman och teknisk information på svenska och engelska.
Arbetsinstruktioner
Arbetsinstruktioner, servicelitteratur och system för reservdelsbeställning på svenska och engelska.
Säkerhet
Säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande av person- och egendomsskador.
Lagar
Lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetet.
Problemlösning
Arbete med problemlösning och uppgifter såväl självständigt som tillsammans med andra.
Språk. Kommunikation
Yrkesmässigt språk, kommunikation och målgruppsanpassning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: