Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2020-12-14 16:02 i Gjutformens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Smedjans projektplan där vi ska utforska rymden

Innehåll

Projektplan

 

 

 

Avdelningens/hemvistens namn samt pedagoger:

 

Smedjan: Rebecka och Monika

 

 

 

Fokusområde (pedagogfokus):

 

Hållbar utveckling

 

 

 

Bakgrund utifrån dokumentet; analys av undersökningsfasen:

 

 

 

Barnen visade ett stort intresse för planeter under vår undersökningsfas.

 

 

 

Projektets syfte (pedagogfokus):

 

Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för att vi är en del av något större, att jordklotet är en del av solsystemet vilket är en del av rymden.

 

 

 

Projektets namn (barnfokus):

 

Rymden

 

 

 

Vilka frågor blir viktiga utifrån ett pedagogfokus:

 

 

 

Hur ska vi ta hand om jordklotet på ett hållbart sätt med tanke på den ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen.

 

 

 

Vilka frågor blir viktiga utifrån ett barnfokus:

 

 

 

Vad finns i rymden?

 

 

 

Var bor vi?

 

 

 

Kan man åka till solen?

 

Organisation 

 

 

 

Hur organiserar vi oss? Tid, pedagoger och barn

 

 

 

Vi har delat in barnen sedan tidigare in i två lärgrupper. Lärgrupperna kommer att få namn, där barnen kommer att få rösta om olika namn. Vi kommer att ha tid för projektet först och främst på tisdag och onsdag förmiddag (torsdagar utflykt), men även under övrig tid.

 

 

 

 

 

 

 

Hur introducerar vi projektet och gör det spännande och intressant för barnen?

 

 

 

Vi kommer att förvandla en garderob till en raket inne på avdelningen. När barnen kommer in till avdelningen så finns raketen där och barnen har fått ett brev från astronauterna Ax och Max, där det står att de har tappat bort sin rymdraket och de undrar om barnen har hittat den.

 

 

 

Vi börjar med att undersöka vad barnen redan vet om rymden genom att fråga dem vad de tror eller vet finns i rymden. Detta ska vi göra igen i slutet av projektet för att se en eventuell förändring.

 

 

 

Vilket material behöver vi? Behöver vi göra ändringar i miljön? (Ute/inne)

 

 

 

Vi ska omvandla en garderob till en rymdraket

 

 

 

Vi ska låna böcker om rymden

 

 

 

Hur dokumenterar vi projektet?

 

 

 

Lärloggar i Unikum

 

 

 

Foto och film

 

 

 

Barnens alster

 

 

 

Hur gör vi vårdnadshavarna delaktiga i projektet?

 

 

 

Lärloggar i Unikum

 

 

 

Väggdokumentation

 

 

 

Dagliga samtal vid hämtning/lämning

 

 

 

Vilka aktiviteter ska inspirera till projektet?

 

 

 

Breven från astronauterna Ax och Fax

 

 

 

Vi ska titta på filmer om rymden, t.ex. Vims i rymden och Paxi

 

 

 

Vi ska sjunga om planeterna

 

 

 

Bygga raketer i olika material

 

 

 

Skapande

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: