👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Datorer och programmering

Skapad 2020-12-14 16:37 i Hagbyskolan Linköping
Grundskola 4 Teknik
Robotar, datorer, mobiler - hur fick vi allt och vad kan de göra? Din mobiltelefon är mer kraftfull än den dator som tog oss till månen. Du får lära dig om enkel programmering och om hur en dator fungerar.

Innehåll

Under detta arbetsområde i teknik kommer du att få lära dig vad en dator används till och vad som finns inuti. Vi lär oss om vad som menas med datorprogram och hur man kan göra en enkel programmering. Vi kommer även att diskutera digitaliseringens för- och nackdelar. 

 

Målet med undervisningen

Efter arbetsområdet är slutfört så ska du ha lärt dig om:

 • Att styra föremål med programmering.
 • Vad datorer används till och några av datorernas grundläggande delar.
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
 • Några av datorns delar och deras funktioner.
 • Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Ord och begrepp

Program, programmering, sensorer, kod, processor, indataenhet, utdataenhet, maskinkod, mjukvara, hårdvara, operativsystem, användargränssnitt, datalogiskt tänkande, binär kod, nätverk, virus, AI

Arbetssätt

 • Titta på programmet "Programmera Mera 2.0"
 • Aktiviteter
 • Helklassdiskussioner
 • Analog programmering, det vill säga att programmera en kompis att utföra något i klassrummet.
 • Digital programmering, exempelvis Scratch

Bedömning

 • Ditt dagliga arbete på lektionerna.
 • Hur väl du kan göra och följa en instruktion
 • Ditt arbete och delaktighet vid programmeringsaktiviteterna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Datorer och programmering

Når ännu inte kraven för år 4
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Programmering
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Du behöver stöd i att genomföra programmering.
Du kan genomföra mycket enkel programmering genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla digitala modeller.
Du kan genomföra mycket enkel programmering genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade digitala modeller.
Du kan kan genomföra enkel programmering genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade digitala modeller.
Arbetsprocess
Du behöver stöd i att driva arbetet framåt.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja sätt som leder arbetet framåt.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja sätt som med någon bearbetning leder arbetet framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du sätt som leder arbetet framåt.