Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan åk 4 Faktatext

Skapad 2020-12-14 16:48 i Centrumskolan Munkedal
Arbetar med läromedlet Klara Svenskan. Den här pp:n behandlar området Återberättande text.
Grundskola 4 Svenska
Andra området i Klara Svenskan är faktatexter. Vi lär oss vad som särskiljer en faktatext från andra texttyper och tränar på att skriva egna faktatexter.

Innehåll

Tala

Jag kan:

 • redovisa med hjälp av stödord
 • få med redovisningens tre delar: 
  -inledning
  -innehåll
  -avslutning

Skriva

Jag kan:

 • skriva rubrik och inledning
 • skriva underrubriker
 • använda ämnesspecifika ord
 • välja passande bild och skriva bildtext
 • använda skiljetecknen:
  -punkt
  -kommatecken

Läsa

Jag kan:

 • urskilja faktatextens struktur
 • förutspå textens handling
 • reda ut oklarheter i texten
 • plocka ut stödord
 • sammanfatta huvuddragen i det jag läst
 • skilja åsikt från fakta
 • tolka information från olika källor

 

Tungvrickare

 

Uppgifter

 • Faktatext

 • Faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Faktatext - skriva

Det här gör du bra
Det här behöver du träna mer på
Struktur och Särdrag
Du kan skriva en faktatext med struktur och särdrag såsom: -rubrik -inledning -underrubriker -ämnesspecifika begrepp
Grammatik
Du kan skriva en faktatext där du visar att du kan använda stavningsregler såsom : -punkt -kommatecken -Stor bokstav
Ny aspekt

Sv
Faktatext - Tala

Du kan återberätta i stora drag vad texten handlar om.

Du kan i en redovisning med hjälp av stödord få med redovisningens tre delar med anpassning till syfte och mottagare.
 • Sv  E 6   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Det här gör du fantastiskt
Det här gör du bra
Det här behöver du träna mer på
Inledning
Din inledning ger en förklaring om vad ämnet handlar om och berättas på ett sätt som fångar publikens intresse.
Du är tydlig med vad du ska berätta om på ett sätt som fångar publikens intresse.
Det är tydligt vad du ska berätta.
Man förstår inte riktigt vad presentationen ska handla om.
Innehåll
Ditt innehåll ska kännas viktigt för ämnet och du kan ha ögonkontakt med din publik under hela tiden.
Innehållet är tydligt och relevant och du är väl insatt i ditt ämne och kan tala fritt med publikkontakt utan att kolla ner på pappret.
Ditt innehåll är tydligt men du kollar inte på publiken när du pratar
Ditt innehåll är otydligt och du kollar inte på publiken när du pratar.
Avslutning
En avslutning ska sammanfatta det du berättar om på ett tydligt sätt.
Du har en tydlig avslutning som sammanfattar det du berättat.
Du har en avslutning men den lämnar många frågor om ämnet.
Din avslutning sker mitt i handlingen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: