Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Adventskalender med matteuppdrag

Skapad 2020-12-14 19:07 i Asplundens förskola Hudiksvall
Förskola
Utifrån mattekarusellen kommer barnen får olika uppdrag för att träna olika matematiska begrepp.

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: adventskalender med matte som fokus.

Tidsperiod: December 2020

Förskolans namn: Asplundens förskola

Grupp: Violen

Barnens ålder: 1-3 år

År och datum: 2020 december

Planeringen Upprättad av: Lotta

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-

Utifrån mattekarusellen kommer barnen få olika uppdrag via QR-koder som att tex sortera och räkna olika föremål.


Vilka målområden i läroplanen berörs?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
-
Barnen kommer få möjligheten utforska olika matematiska begrepp, som sorteringen, antal, parbildningen, problemlösning , geometriska former mm


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vilka olika verktyg/arbetssätt/material ska vi använda?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

Barnen kommer via en adventskalender få öppna ”luckor” där dom får uppdrag att göra själv eller tillsammans. Kan vara uppdrag som tex ” gå på jakt efter cirklar och fota med iPad. ”Lägg alla strumpor i en hög para sedan ihop med rätt strumpa ” ” bekanta dig med siffran 3, på olika sätt.”
Vi kommer att ha matteuppdragen tisdagar, onsdag & torsdagar. Barnen kommer dela utifrån egen förmåga. I större och mindre grupper. Vi kommer även använda oss av URs ”miniräknarna” där barnen får bekanta sig med enklare begrepp på ett lekfullt sätt.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

 

Vi kommer att sätta upp dokumentationen på våra väggar. Vi kommer göra ettor, tvåor och treor. Även lärlogga i Unikum.
-

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på? Vilka olika verktyg/arbetssätt/material har varit framgångsrikt för måluppfyllelse?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

 

-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: