Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jul i olika länder ht20

Skapad 2020-12-14 20:17 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 8 – 9 Religionskunskap Svenska som andraspråk
Ett grupparbete där ni kommer att titta på hur man firar jul i olika länder.

Innehåll

Ni ska i grupper om 3 personer ta reda på hur man firar jul i olika länder. Ta reda på information utifrån följande frågor:

 

  • Vilka datum är viktiga i julfirandet?

  • Vad gör man på de olika dagarna?

  • Hur viktig är religionen i julfirandet? Hur hänger religionen ihop med firandet?

  • Hur ser man i samhället att det är jul i landet?

  • Vad äter man för mat?

  • Ger man presenter? Hur går det till?

  • Finns det andra viktiga traditioner som hör till julen?

 

När ni har tagit reda på fakta om julfirandet i dessa länder ska ni göra en presentation av detta. Gör en google-presentation och träna på att presentera muntligt. I er presentation får ni gärna ha med bilder, musik, filmklipp eller liknande. Som alltid, ska ni förstås ange källorna i slutet av er presentation.

Matriser

Re SvA
Jul i olika länder

Religion

F
E
C
A
Samband med samhälleliga förhållanden
Når ej kunskapskravet.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Svenska som andraspråk

F
E
C
A
Kombinera text, estetiska uttryck och medier
Når ej kunskapskravet.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Muntliga redogörelser
Når ej kunskapskravet.
Du kan förbereda och genomföra en enkel muntlig redogörelse med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra en utvecklad muntlig redogörelse med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra en välutvecklad muntlig redogörelse med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Ge respons
Når ej kunskapskravet.
Du kan ge ett enkelt omdöme om presentationernas innehåll, språk och uppbyggnad.
Du kan ge ett utvecklat omdöme om presentationernas innehåll, språk och uppbyggnad.
Du kan ge ett välutvecklat omdöme om presentationernas innehåll, språk och uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: