Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

min bucket list

Skapad 2020-12-14 21:38 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vad är viktigt för dig i livet? Vad har du för drömmar och planer? Några mål i närtid? Några långsiktiga mål? Berätta för oss!

Innehåll

Du kommer att göra en muntlig presentation av din bucket list - saker du vill göra i ditt liv.

Skriv en lista.

Skriv ett manus där du berättar om sakerna på din lista 

 1. Berätta om platsen, människan eller upplevelsen.

 2. Förklara varför du vill besöka, träffa eller uppleva just det.

 3. Motivera hur du ska göra för att uppnå ditt mål.

Gör ett bildspel.

Gör stödord.

Öva, öva, öva!

Presentation i halvklass.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Muntlig presentation- kunskapskrav 10 & 13

Jag har en bit kvar
E
C
A
inledning, avhandling, avslutning
Jag gick rakt på ämnet i min inledning. Jag hade tunn fakta om mina olika mål. Jag hade ingen tydlig avslutning utan bara ett slut.
Jag försökte ha tydlig inledning som knöt an till det jag skulle prata om. Jag hade bra fakta om mina mål Jag försökte hinta om att min presentation snart var slut så att publiken var förberedda.
Jag hade en genomtänkt och tydlig inledning som knöt an till det jag skulle prata om. Jag hade fördjupad fakta om mina mål Jag hintade om att min presentation snart var slut så att publiken var förberedda. Jag var så pass säker i min presentation så att jag kunde komma ut på sidospår från ämnet utan att förståelsen gick förlorad (berätta en historia, svara på frågor, spontana kommentarer)
Sakkunskap/fakta
Jag har gjort ett försök till att gett en helhetsbild om ämnet. Publiken fick en del nya kunskaper.
Jag har gett en god helhetsbild om ämnet och har med en eller flera detaljer och/eller exempel för en större förståelse. Publiken fick flera nya kunskaper.
Jag presenterade ämnet på ett personligt sätt med en tydlig helhetsbild och flera konkreta detaljer/exempel för en större förståelse. Publiken har fått flera nya kunskaper.
Ögonkontakt/utantill eller innantill
Jag var låst till manus och hade knappt någon ögonkontakt.
Jag använde stödorden ibland och hade mycket ögonkontakt.
Jag använde sällan stödorden utan kunde mitt manus och läste av publikens reaktioner och anpassade framförandet därefter.
Hjälpmedel
Jag använde mig av något hjälpmedel.
Jag använde mig av något hjälpmedel som gjorde presentationen tydligare och mer intressant.
Jag använde mig av flera hjälpmedel som gjorde presentationen tydligare och mer intressant.
Röstläge
Jag talade tydligt ibland, ibland för fort och ibland blev det lite svårt att hänga med på grund av ovanstående.
Jag talade klart och tydligt.
Jag anpassade rösten efter innehållet i redovisningen och talade tydligt.
Egna tankar/reflektioner
Jag försökte reflektera och ha egna tankar.
Jag reflekterade kring ämnet och hade några egna tankar.
Jag reflekterade kring ämnet, gav tydliga exempel på mina egna tankar och kunde dra generella slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: