Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikplanering åk 7

Skapad 2012-02-09 14:23 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
En teknikplanering för åk 8 där upplägget är gjort på ett sådant sätt att alla skall känna att de går framåt i sitt kunnande och kunna visa detta. Historiska aspekter med teoretiska studier blandas med praktik där egna färdigheter utvecklas och ges adekvat utrymme.
Grundskola 7 – 9 Teknik
...

Innehåll

Den tekniska utvecklingen, en tillbakablick och framtidsvision

Vi arbetar i grupper med att studera några av de tekniska revolutioner som påverkat människan fram tills idag
samt försöker titta in i framtiden. Vad har vi för teknik då? Hur ser människans vardag ut i framtiden?
Hur arbetar vi?

 • gruppen väljer ett ämne/arbetsområde i samspråk med läraren
 • litteratur redovisas i en källförteckning
 • arbetet presenteras muntligt med en ppt.
 • lektionsåtgång ca 5 dubbeltimmar


Kopplingar till läroplan

 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Meka med cykel

Här lär vi oss att hantera vanliga verktyg som behövs för vardagsreparationer i hemmet.
Vi byter däck och lär oss att laga en punktering.
Eleverna lär sig meka med sin egen cykel som att justera sadel, styre, byta kedja mm.

Detta avsnitt planeras förslagsvis på våren då man kan vara ute och "greja".

Kopplingar till läroplan

 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Detta utgår jag ifrån när jag bedömmer jag dina arbeten

Den tekniska utvecklingen:
Gruppens sätt att presentera bildspelet.
Bildspelets lättillgänglighet för publiken.
Själva bildspelet.

Elsäkerhet i hemmet:
Hur du hanterar verktygen och hur du lyckas med din sladd.
Din aktivitet och engagemang i diskussioner kring Sveriges energi under lektionstid.

Meka med cykel:
Ditt engagemang.
Din förmåga att lösa problem med cykeln, enskilt eller med en kamrat.

 

Lycka till!
//Anders

I läroplanen för teknik har vi då berört följande:

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: