Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren 2021. Vård- och omsorgsarbete 2, studieenhet 4. Vård- och omsorg vid sjukdomar i cirkulationsorganen.

Skapad 2020-12-15 08:09 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Vård och omsorg
Korrekt omvårdnad, omsorg och behandling vid sjukdomar i cirkulationsorganen har en avgörande betydelse för att personens livskvalitet ska bli så bra som möjligt. I din kommande yrkesprofession kommer du att utföra medicinsk tekniska åtgärder som relaterar till ämnesområdet ex.omläggning av bensår.

Innehåll

 

Studieenhet 4

Vård- och omsorg vid sjukdomar i cirkulationsorganen

 

Efter denna studieenhet ska du:

Ha grundläggande kunskaper i vissa latinska termer inom området

Ha kunskaper om omvårdnad vid sjukdomar i cirkulationsorganen genom att iaktta observera, bedöma, planera, åtgärda och utvärdera.

Ha kunskap om orsak, symtom och behandling vid bensår.

Ha kännedom om aktuellt omläggningsmaterial.

 

Genomgång/Föreläsning

Omvårdnad vid Cirkulationsorganens sjukdomar; Hjärtsvikt, Angina pectoris och Hypertoni.

Omvårdnadsprocessen; sökordet Cirkulation

Genomgång av venösa och arteriella bensår

Utdelning av material inför de kliniska övningarna.

 

 

Kliniska övningar

Omläggning av venösa och arteriella bensår.

 

 

Kurslitteratur

Vård- och omsorgsarbete 2, Monica Imborn och Britta Åsbrink. 2012. Sanoma Utbildning.

Kapitel 10.

Valfri referenslitteratur. Skall dock anges vid inlämning av uppgift.

 

Länkar

 

Sårbehandling

https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/sarbehandling/oversikt/

Sårwebben

https://www.vgregion.se/s/skaraborgs-sjukhus/vardgivare/sarwebben

http://sarsmart.se/

https://vardgivare.regionorebrolan.se/4aec94/siteassets/media/sarvard/sarbehandling---rekommenderade-produkter-i-orebro-lan/sarbehandling--basutbud.pdf

 

 

 

 

Inhämta kunskaper inför klinisk övning och skriftligt kunskapstest i aktuell litteratur,

föreläsningsmaterial och i www.vardhandboken.se. Utför sedan studiearbete 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Studiearbete 4, VOMS 2

Matriser

Vår
Vård- och omsorgsarbete 2, studieenhet 4

Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng. Kurskod: VÅRVÅR02

Ämne: Vård- och omsorg Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning Kurser i ämnet Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng. Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng. Bygger på kursen Vård- och omsorgsarbete 1. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att planera, utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt, dvs. etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett empatiskt förhållningssätt samt tar ansvar för patienter och brukare, och för olika arbetsuppgifter. Undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper om arbetsmiljö, säkerhet och ergonomi för att minska skaderisken, för patienter och brukare samt personal. Användning av medicinteknisk och annan teknisk utrustning samt informationsteknik inom verksamheten, ska också ingå i undervisningen. Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 5. Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen. Kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter där delegering krävs. 6. Förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
Minnas/ Förstå
Tillämpa/ Analysera / Värdera
Skapa
Syfte
Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen. Kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter där delegering krävs.
Eleven planerar och utför i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Vid behov anpassar eleven utförandet i samråd med handledare
Syfte
Förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
I arbetet hanterar eleven i samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, i samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
Syfte
Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen. Kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter där delegering krävs.
Eleven planerar och utför i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Vid behov anpassar eleven utförandet i samråd med handledare
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: