Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RE: Åk 5 Judendomen och Islam

Skapad 2020-12-15 08:30 i Öllsjöskolan Kristianstad
Judendomen och Islam
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Syftet med arbetet är att utveckla elevens kunskaper i två stora religioner Judendomen och Islam. Eleverna få möjligheter att arbeta med olika uppdrag för att utveckla förtrogenhet med religiösa begrepp, söka information, resonera, analysera samband och göra jämförelser mellan dessa religioner.

Innehåll

 Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du ska lära dig:

- fakta om Judendomen och Islam (heliga Skrift, plaster, föremål, högtider, ceremonier, traditioner, osv)
-
nya viktiga begrepp såsom monoteism osv.
- se samband mellan läran och den religösa handingen
- se skillnader och likheter mellan Judendomen och Islam
- analysera hur religioner påvårkar människa och samhälle
- söka och värdera källor till vår information

Undervisning/Metoder

I undervisningen används följande metoder:

Föreläsningar/genomgångar
Filmer

Bedömning och redovisning

Eleven bedöms kontinuerligt under hela projektet genom lärarens uppmärksamma observation av elevens engagemang och insatser, dessutom genom skriftligt prov.

Uppgifter

 • SO Läxa: 27/11 Judendomen och Islam

 • SO: Inför prov i religion judendomen och islam5/12

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
RE Åk 5: Judendomen och Islam

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Världsreligionerna
att kunna fakta och resonera om likheter och skillnader
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till JUDENDOMEN och ISLAM och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till JUDENDOMEN och ISLAM och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till JUDENDOMEN och ISLAM och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan uttryck & tankegångar
att se samband
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom JUDENDOMEN och ISLAM.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom JUDENDOMEN och ISLAM.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom JUDENDOMEN och ISLAM.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
att föra resonemanget framåt
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad JUDENDOMEN och ISLAM kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad JUDENDOMEN och ISLAM kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vadJUDENDOMEN och ISLAM kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Information & källor
att söka fakta, källkritik
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Eleven kan söka information om JUDENDOMEN och ISLAM och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om JUDENDOMEN och ISLAM och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om JUDENDOMEN och ISLAM och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: