👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt solsystem, värme och väder

Skapad 2020-12-15 08:55 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola F – 9
I den här kursen får du lära dig om den senaste forskningen om rymden. Du får även repetera baskunskaper om vårt solsystem samt om materia, värme och väder.

Innehåll

Kunskapskrav

- Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

- Aktuella forskningsområden.

- Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser och avstånd mellan dessa.

Förmågor/Bedömning:

- Ge en vetenskaplig förklaring. Resonera om vilken betydelse forskning i rymden har bidragit med till människans levnadsvillkor utifrån perspektiven: miljö, teknik, och samhälle. Visa på faktakunskaper genom att beskriva, förklara och ge exempel. Utföra en laboration och dokumentera den. H

Arbetssätt: Forska inom ett bestämt område på Rymdstyrelsen.se

Examination: Muntlig och skriftlig redovisning.

VÄRME & VÄDER: Högläsning, skriftligt prov samt två laborationer, enkel laborationsrapport, Genomgångar och Filmsnuttar.

Väder, kyla och värme: Träna gratis i spel - Elevspel

 

 

Matriser

Vårt solsystem, värme och väder

Bedömningsmatris

E
C
A
Faktakunskaper 1
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Faktakunskaper 2
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Undersökning
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.