Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serieteckning och modern konst åk 6

Skapad 2020-12-15 09:19 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola F – 9
I seriernas värld kan allt hända! Vi tittar på hur en serie kan vara uppbyggd och gör egna. Vad är modern konst? Det undersöker vi tillsammans.

Innehåll

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

* Teckna en serie med förståelig handling.

* Skapa en bild som ett collage.

* Förstora en seriebild i skala 1:10.

* Utforma en bild efter instruktion.

 

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

* Teckna en serie med förståelig handling.

* Teckna och måla.

* Teckna av ett konstverk av Andy Warhol.

* Få fram en helt ny bild i collaget.

* Förstora rätt och föra över den lilla bilden till den stora.

 

 

Du kommer att få lära dig: ( centralt innehåll)

* Hur en serie är uppbyggd och hur det blir en berättelse av dina bilder.

* Hur du kan rita känslor och ansiktsuttryck.

* Rita en förstoring från en seriebild.

* Skapa en bild som ett collage.

* Vad modern konst kan vara för typ av bilder.

 

 

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

Lärarledda genomgångar.

Powerpoints.

Teckna och måla.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Bl Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Centralt innehåll
 • Bl  4-6 Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6 Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6 Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6 Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  4-6 Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 • Kunskapskrav
 • Bl  E 6 I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 6 Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  E 6 Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  E 6 Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
 • Bl  C 6 I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  C 6 Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  C 6 Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
 • Bl  C 6 Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
 • Bl  C 6 Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
 • Bl  A 6 I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  A 6 Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  A 6 Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  A 6 Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
 • Bl  A 6 Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden
 

 

 

 

Sv
Bedömningsmatris bild åk 6

Rubrik 1

  E C A
Använda tekniker, verktyg och material för att skapa uttryck
 
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck
Kombinera bildelement
 
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer genom att återanvända bilder och inspirationsmaterial
 
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera handlingsalternativ som leder framåt
 
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera sina bilder med anpassning till syfte och sammanhang
 
Eleven presenterar sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang
Eleven presenterar sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven presenterar sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdöme om arbetsprocessen och kvaliteten
 
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: