Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4: Uppfinnare uppfinner uppfinningar

Skapad 2020-12-15 09:21 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Teknik
Under arbetsområdet kommer vi att lära känna Alfred Nobel och andra kända uppfinnare.

Innehåll

VAD ska vi arbeta med och lära oss?

Du kommer att få lära dig: 

 • om Alfred Nobel och hans uppfinning dynamiten 
 • om andra kända uppfinnare och uppfinningar
 • vad patent är
 • om god och ond teknik

Hur ska vi arbeta? 

Vi kommer att: 

 • göra en tankekarta om vad du vet om Nobel 
 • se en faktafilm om Alfred Nobel
 • läsa texter och arbeta med tillhörande läsförståelsefrågor och fundera på-frågor
 • arbeta med "Min uppfinning" som där du redovisar en egen uppfinning som du kommit på 

Vad och hur kommer detta bedömas? 

Du ska kunna:

 • vara med i samtal och diskussioner om Alfred Nobel och andra uppfinnare 
 • dina resonemang om viktiga uppfinningar och om ond och god teknik 
 • redovisa en egen uppfinning genom uppgiften "Min uppfinning"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Uppfinnare uppfinner uppfinningar

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna
Godtagbara kunskaper
Uppfinnare
Alfred Nobel
fakta om och kring Alfred Nobel och hans uppfinningar, särskilt nitroglycerinet
Andra kända svenska uppfinnare och uppfinningar
känna till några andra kända svenska uppfinnare och dess uppfinningar
Begrepp
Patent
veta vad begreppet patent betyder
Ond och god teknik
fundera kring teknik som både gynnat och missgynnat teknik- och samhällsutvecklingen
Egen uppfinning
identifiera behov av ett teknikutvecklingsarbete som du presenterar med en idé, skiss och frågor som du delvis analyserat kring
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: