Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Enkla maskiner

Skapad 2020-12-15 09:26 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 3 Teknik Svenska
Vad vet du om de sex enkla maskinerna? Hävstången, hjulet, blocket/ taljan, skruven, lutande planet och kilen. För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de 6 enkla maskinerna.

Innehåll

Tidsperiod

ht20-vt21

Förmågor

se nedan

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du ska lära dig hur de sex enkla maskinerna fungerar:

Lutande planet
Kilen
Skruven
Hävstången
Hjulet
Blocket / talja 

Du ska kunna:

·                  - Ge exempel på redskap eller verktyg som bygger på de enkla maskinerna.

·                  - Beskriva nyttan av de enkla maskinerna när vi använder dem i vardagen

·                  - Dra slutsatser vilken teknisk lösning som är bäst i olika situationer

—          Bygga enkla konstruktioner efter  instruktion där några av de olika enkla maskinerna ingår.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Genom samtal i klassrummet tillsammans i grupp och par. Både när vi diskuterar men också i skapandet.

Skapandet av enkla konstruktioner. 

Aktivt deltagande. 

sammanfattningstest

     Formativ

 • Skapandet av några enkla konstruktioner 
 • ditt deltagande i diskussioner

     Summativt

 • ett sammanfattningstest efter avslutat arbetsområde. 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Vi kommer att:

   Se på filmer om de sex enkla maskinerna

·         - Diskutera maskinernas användning i vardagen – för- och nackdelar.

·        - - Göra enkla konstruktioner t.ex. rörliga djurmodeller

 

 

 

Här är några korta förklaringar på de olika maskinerna men vi kommer också att titta på andra filmer och instruktionsvideos. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: