Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & hälsa 1

Skapad 2020-12-15 09:36 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa.

Uppgifter

 • Min egen hälsobild

 • Kroppsideal

 • Planera en tur

 • Egen koreografi

 • Träningsdagsbok

 • Redskapsgymnastik

Matriser

Idr
Idrott och hälsa 1

Fysisk förmåga

Eleven kan genomföra en bredd av aktiviteter, …, som utvecklar den kroppsliga förmågan.
 • Idr  E   Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
 • Idr  C   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
 • Idr  A   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
E
C
A
Koordination
Redskapsgymnastik
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Bollspel
Målspel, Slagspel, Löpspel, Träffspel
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Nätspel
Racketspel (Badminton, padel) Volleyboll
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Lekar
Rörelse och bollekar
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Fysisk träning och metoder
Kondition/styrka
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Dans och rörelse till musik
Dansuppgift egen koreografi
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Utevistelse och friluftsliv som aktivitet och förflyttningssätt
Simning, skridskor, orientering
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Spänningsreglering, mental träning och övrig rörelseträning
Yoga, avslappning
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär

Teori

Eleven kan beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan
 • Idr  E   Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
 • Idr  C   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
 • Idr  A   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
E
C
A
Teoriuppgift
Min egen hälsobild
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat

Utvecklingsbehov och träning

… bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan … välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt värdera resultatet
 • Idr  E   Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
 • Idr  C   Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
 • Idr  A   Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
E
C
A
Teoriuppgift
Träningsdagbok
med viss säkerhet, med enkla omdömen
med viss säkerhet, med enkla omdömen
med säkerhet, regelbunden träning, nyanserade omdömen, i relation till träningsmetodernas teorier.

Säkerhet

… visa hänsyn till sin egen och andras säkerhet i utövandet av idrott, motion och friluftsliv och kan i/efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation
 • Idr  E   Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
 • Idr  C   Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
 • Idr  A   Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
E
C
A
HLR
i samråd med handledare
efter samråd med handledare
efter samråd med handledare
Simning/drukningstillbud
i samråd med handledare
efter samråd med handledare
efter samråd med handledare

Naturmiljöer, friluftsliv

… genomföra aktiviteter i naturmiljöer. … diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och … beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och i samhället i övrigt
 • Idr  E   Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
 • Idr  C   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
 • Idr  A   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
E
C
A
Friluftsliv
Planera en tur
med viss säkerhet, med enkla omdömen
med viss säkerhet, utvecklade omdömen innehållande kopplingar till relevanta teorier
Med säkerhet, utvecklande omdömen och av nyanserande karaktär innehållande kopplingar till relevanta teorier.

Ergonomi

… redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. … anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och … diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan
 • Idr  E   Eleven kan översiktligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och översiktligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
 • Idr  C   Eleven kan utförligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och utförligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
 • Idr  A   Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och utförligt och nyanserat diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
E
C
A
Praktiskt/inlämning
översiktligt, med viss säkerhet, översiktligt
utförligt, med viss säkerhet, utförligt
utförligt och nyanserat, med säkerhet, utförligt och nyanserat

Kroppsideal

Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande.
 • Idr  E   Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
 • Idr  C   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
 • Idr  A   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
E
C
A
Kroppsideal
teoriuppgift om kroppsideal och samhällets påverkan
med viss säkerhet, med enkla omdömen
med viss säkerhet, utvecklade omdömen innehållande kopplingar till relevanta teorier
Med säkerhet, utvecklande omdömen och av nyanserande karaktär innehållande kopplingar till relevanta teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: