Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik-Funktioner och algebra år 9

Skapad 2020-12-15 09:58 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Matematik
Kapitel 2: Funktioner och algebra (sid. 44 - 67) När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna: - Beskriva begreppen funktion och linjär funktion - Tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler - Använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionell, geometriska mönster och talföljder - Använda räta linjens ekvation - Beskriva matematiska begrepp: funktion, variabel, graf, tabell, linjär funktion, proportionell, formel, värdetabell, räta linjens ekvation, aritmetisk talföljd

Innehåll

 

Innehåll:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 Grön kurs:

 • Beskriva begreppen funktion och linjär funktion
 • Tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler
 • Använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionell, geometriska mönster och talföljder
 • Använda räta linjens ekvation
 • Beskriva matematiska begrepp: funktion, variabel, graf, tabell, linjär funktion, proportionell, formel, värdetabell, räta linjens ekvation, aritmetisk talföljd

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: