Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Lådan Kemiförsök och Koll på NO: Kemi och miljö

Skapad 2020-12-15 10:03 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Hur vi kommer att arbeta med NTA lådan Kemiförsök
Grundskola 4 – 6 Kemi
Varför rostar en cykel? Hur kan man bli ren av tvål? Kan järn vara flytande? Vart tar saltet vägen om man häller det i vatten? Hur kan läsk fräta på tänderna? Detta och lite till ska vi ta reda på i kapitlet om Kemi & Miljö i Koll på NO boken. Hur vet man säkert vilket ämne det är? Hur gör jag systematiska undersökningar i kemi? Vilka säkerhetsregler gäller i ett kemilaboratorium? Dessa frågor och många fler kommer du att kunna besvara efter vårt arbete med NTA- lådan "Kemiförsök".

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • genomföra undersökningar; följa givna planeringar, kunna använda olika metoder och välja rätt metod
 • dokumentera
 • använda material, utrustning och kemiska ämnen på ett säkert sätt

Konkretisering av mål

Du kommer att få

 • lära dig olika metoder att undersöka fasta ämnen
 • undersöka egenskaper hos fem olika kemiska ämnen som ser snarlika ut.
 • träna på att göra förutsägelser.
 • dokumentera dina resultat genom att skriva anteckningar till varje undersökning.
 • lära dig att  säkerhetsregler är viktiga då man arbetar med kemiska ämnen.
 • se exempel på olika ämnens löslighet i vatten, och deras förmåga att bilda kristaller.
 • Se exempel på några olika kemiska reaktioner som kan inträffa med ättika, jod och rödkålssaft.
 • använda alla dina nya kunskaper för att planera och genomföra en serie undersökningar för att ta reda på vilket hemligt ämne du har i din påse samt vilka två ämnen som finns i en okänd blandning

 

Arbetssätt

Temat kemiförsök börjar med dina egna tankar kring och frågor om kemikalier och kemi. Du får lära dig mer om säkerhet när du arbetar med kemi och om hur man genomför systematiska undersökningar.

Vi kommer att arbeta med att systematiskt undersöka fem olika men ändå ganska lika kemiska ämnen. De är alla vita och i pulverform.

I de första undersökningarna gör du observationer och beskriver egenskaperna hos de fem ämnena. Därefter genomför du en rad experiment där du bland annat blandar pulvren med vatten och sedan filtrerar dem. Du ska också blanda pulvren med olika vätskor och dokumenterar hur de olika ämnena reagerar när du blandar dem med vätskorna. Du kommer också att testa hur ämnena reagerar med värme och dokumentera detta.

Till slut har du en mängd data som du kan använda för att analysera och identifiera en blandning av två av de kemiska ämnena.

Du kommer också att få läsa texter om kemi och om upptäckter inom kemin. Som hemuppgift ska du ta reda vilka kemiska ämnen du kan hitta hemma i skåpen.

 

Bedömning

Dina förmågor bedöms efter hur du:

 • genomför enkla undersökningar efter en given planering
 • tar till dig grundläggande begrepp och sammanhang inom kemi
 • hanterar okända, kemiska ämnen samt övrig utrustning på ett säkert sätt
 • samlar på dig kunskaper om, för dig, okända kemiska ämnen genom att göra en förutsägelse, observera, beskriva och dokumentera resultaten av olika tester
 • använder dina nya kunskaper i ett slutgiltigt ”test” genom att fundera, planera, undersöka och dokumentera.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
NTA kemiförsök

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå och kunna använda ord och begrepp
Du kan förstå och förklara några ord och begrepp.
Du har nästan förstått alla ord och begrepp vi arbetat med.
Du har helt förstått de ord och begrepp vi arbetat med.
Dokumentera dina resultat på ett noggrant sätt.
Du har dokumenterat dina experimentresultat otydligt eller glömt att dokumentera några av dem.
Du har dokumenterat dina resultat. Det är ganska lätt att förstå. Du har även några av de andras resultat.
Du har dokumenterat dina och andras resultat på ett noggrant och systematiskt sätt. Det är lätt att ta del av resultaten.
Följa säkerhetsreglerna
Du försöker att följa reglerna, men har medvetet brutit mot dem under tidsperioden någon eller några gånger.
Du försöker att följa säkerhetsreglerna och bryter inte mot dem medvetet.
Du vet hur man hanterar kemiska ämnen på ett säkert sätt.
Använda nya kunskaper
Du har planerat och genomfört dina tester.
Du har planerat och genomfört dina tester med ett varierat resultat.
Du har med lätthet planerat och genomfört dina tester med ett bra resultat som följd.
Ny aspekt
Veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen
Du kan inte förklara hur människan påverkar miljön.
Du kan förklara hur människor påverkar miljön med kemiska ämnen.
Du kan förklara hur människor påverkar miljön med kemiska ämnen och ge exempel på vad vi kan göra för att inte skada miljön.
Ny aspekt
Aggregationsformer
Du kan inte de olika formerna.
Du kan de tre formerna.
Du kan de tre formerna samt kan visa och förklara de på ett bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: