Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplan Örnen

Skapad 2020-12-15 10:31 i 093501 Förskolan Stjärnhuset Stockholm Norrmalm
Förskola
Här presenterar vi vår projektplan för vårt arbete det här pedagogiska året

Innehåll

I vårt projektarbete på Örnen har vi sett ett stort intresse bland barnen gällande skog och natur. Då vi inte kommer kunna besöka skogen som vi tidigare tänkt pga Corona-situationen, då vi inte ska belasta kollektivtrafiken, så har vi valt att arbeta vidare med och undersöka naturen i vårt närområde. Bland barnen har det uppkommit många frågor och funderingar kring träd och deras löv.

Syftet med projektet är att ge barnen möjlighet att utveckla deras intresse och kunskaper som de visat kring träd, växter samt naturvetenskapliga frågor.

Det vi vill att det här projektet ska ge barnen är en möjlighet att:

 

 • utveckla en förståelse för hur ett träd utvecklas från frö till träd,

 

 • utveckla en förståelse för vilka delar ett träd består av,

 

 • utveckla en förståelse för vad ett träd behöver för att leva,

 

 • utveckla en enklare förståelse kring fotosyntesen och hur den fungerar.

 

Vi vill även att barnen i projektarbetet utvecklar sin förmåga att:

 

 • ge uttryck för egna uppfattningar, tankar och idéer,

 

 • uttrycka sig, utforska och beskriva på olika uttrycksformer,

 

 • kunna ställa egna hypoteser,

 

 • lyssna på och reflektera över andras uppfattningar, tankar och idéer,

 

 • reflektera kring, ställa frågor om och samtala kring naturvetenskap

 

Metod

 

Vi kommer i projektarbetet att utgå både ifrån närmiljön och den natur som finns i anslutning till förskolan samt förskolans egna miljöer. Barnen på Örnen kommer att arbeta i mindre uppdelade projektgrupper där de kommer att varva med projektarbete inne på förskolan och projektarbete ute i naturmiljö.

I de planerade aktiviteterna till projektarbetet kommer barnen att få använda sig av olika uttryckssätt och former för att kunna utforska och reflektera. De kommer bland annat att få skapa med färg, lera, rita, bygga, dramatisera, använda sig av skrift och symbolspråk, använda sig av digitala hjälpmedel så som iPad, kamera, datorer för att dokumentera och söka information samt av lek.

Vi kommer även använda oss av reflektion tillsammans med barnen för att på så sätt synliggöra deras lärande, utveckling och deras tankar och hypoteser. Vi pedagoger kommer kontinuerligt använda oss av reflektion som ett verktyg för att utveckla projektarbete. Denna reflektion kommer ske dels inom arbetslaget och dels i tvärgrupper och i olika nätverk.

 

Projektfrågor

Vad behöver ett träd för att leva?

Hur blir ett träd till?

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: