👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter

Skapad 2020-12-15 11:00 i Lingenässkolan A Kristianstad
Grundsärskola 7 – 9 Vardagsaktiviteter
Träna på vanligt förekommande vardagsaktiviteter. Delta i samtal om världsreligioner med stöd av bilder som eleven matchar.

Innehåll

Undervisning

Du ska träna på återvinning och källsortering genom att sortera dina rester efter mat och mellanmål.

Du ska arbeta med material kring sortering och återvinning i 1-1- undervisning.

Du ska få arbeta med material kring kristendom samt de andra världsreligionerna i 1-1- arbete.

Du ska få baka till ditt mellanmål samt tillreda eget mellanmål.

 

 

Bedömning

Undervisningen ska lära dig att:

Matcha bilder kring världsreligioner.

Sortera dina matrester efter måltid.

Utföra uppgifter i vardagsmiljö.

Delta i att baka och laga mellanmål.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  7-9
 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
  VAA  7-9
 • Kristendomen i det svenska samhället förr och nu.
  VAA  7-9
 • Några religiöst motiverade levnadsregler och berättelser från hinduism och buddhism.
  VAA  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  7-9