👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverigeresan - samhällskunskap

Skapad 2020-12-15 13:14 i Hedekas skola Munkedal
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi kommer att ge oss ut på en Sverigeresa med destination det svenska samhället.

Innehåll

 

Syfte 

Syftet med kommande arbete är få kunskap om vårt samhälle och hur det är uppbyggt och fungerar. Du skall även få öva dig på att granska viktiga samhällsfrågor och ta ställning till olika frågeställningar som kan förekomma i olika nyhetssammanhang. 

 • För att ta del av aktuella mål och kunskapskrav för detta arbetsområde se nedan. 
 •  

Undervisning 

Under detta arbetsområde kommer vi att;

 • Arbeta med lärobok - gruppläsning
 • Ta del av det dagliga nyhetsflödet genom att se och läsa nyheter
 • Föra "nutidsdiskussioner" baserade på det dagliga nyhetsflödet som vi kommer att uppdatera så gott som dagligen under lektionstid
 • Formulera olika studiefrågor och genomföra ett mindre par eller grupparbete till minst en studiefråga
 • Genomföra praktiska arbetsmoment
 • Förbereda och genomföra en muntlig redovisning på minst en studiefråga 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under arbetes gång och följande moment kommer att ligga till grund för den framtida bedömningen;

 • Ditt deltagande i diskussioner
 • Din insats under par/grupparbetet
 • Muntlig redovisning vid arbetes slut
 • Vad som ska bedömas
 • Hur det ska bedömas

Dokumentation

 • Bedömning på Unikum sker via Unikum via utifrån kunskapskrav.
 • Du kommer att ges möjlighet att dokumentera ditt arbete via din lärlogg på Unikum. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6