Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig medvetenhet/Svenska förskoleklass

Skapad 2020-12-15 13:27 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Grundskola F
I förskoleklass får du på ett lekfullt och inspirerande sätt möjlighet att utveckla din förmåga att använda det svenska språket i olika sammanhang, både muntligt och i skrift.

Innehåll

1.      Nuläge.

Under vårterminen arbetar vi med språklig medvetenhet utifrån läroplanen.

 

2.      Beskriv temat/projektområdet.

 På ett lekfullt sätt arbetar vi med rim och ramsor, att berätta och beskriva, lyssna och samtala, lyssnar på ljud, ord och meningar, första och sista ljudet i ord och kommunicerar med symboler och bokstäver.

 

3.      Vilket centralt innehåll utgår vi ifrån?

 

 • Lgr11
  Språk och kommunikation Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Lgr11
  Språk och kommunikation Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
 • Lgr11
  Språk och kommunikation Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
 • Lgr11
  Språk och kommunikation Rim, ramsor och andra ordlekar.
 • Lgr11
  Språk och kommunikation Digitala verktyg och medier för kommunikation.

 

 

4.       Formulera mål:

 

 Att utveckla din förmåga att:

-lyssna, prata, kommunicera och berätta i olika sammanhang.

-samtala, återberätta och reflektera över texter, berättelser och händelser.

-förstå att ord är uppbyggda av olika språkljud.

-känna till att bokstäverna har ett namn och ett ljud.

-läsa och skriva ditt namn, bokstäver, ord och meningar

- använda iPads.

 

 

5.      Arbetssätt och metod.

- Språklekar med bilder och praktiskt material.

- Veckans bokstav

- Bokstavslandet

- Högläsning

- Helgboken

- Ramsor och sånger

 

 

6.      Tidsplan.

 Vårterminen 2021

 

7.      Reflektion och utvärdering. 

       1 gång i veckan vid planering.

 

 

     

R

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: