👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självporträtt och kollage

Skapad 2020-12-15 13:28 i Österskärsskolan Österåker
Grundskola 4 – 6 Bild
Du har under några veckor arbetat med självporträtt i kombination med kollage. Du har även fått skriva ett eget omdöme om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev. Som avslutning har du fått redovisa ditt arbete inför helklass eller mindre grupp.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksfor­mer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Förmågor

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

-kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

-skapa bilder med (digitala och) hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

-undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Bedömning

Bedömning sker av de kunskapskrav som finns i den bifogade matrisen.

Matriser

Bl
Bedömningsmatris självporträtt/kollage

Har ännu inte visat kunskap
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniker, verktyg & material
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
I arbetet kan jag använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i mina bilder.
I arbetet kan jag använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt för att skapa olika uttryck i mina bilder.
I arbetet kan jag använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och mycket bra sätt och med många idéer för att skapa olika uttryck i mina bilder.
Kombinera bildelement
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Jag kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett ganska bra sätt i mina bilder.
Jag kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett bra sätt i mina bilder.
Jag kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett mycket bra sätt i mina bilder.
Presentera bilder
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Jag kan redovisa mina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett ganska bra sätt.
Jag kan redovisa mina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett bra sätt.
Jag kan redovisa mina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett mycket bra sätt.
Ge omdömen om arbetet
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Jag kan ge enkla omdömen om hur jag har arbetat och hur mitt bildarbete blev.
Jag kan ge utvecklade omdömen om hur jag har arbetat och hur mitt bildarbete blev.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om hur jag har arbetat och hur mitt bildarbete blev.