👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

16 personalities

Skapad 2020-12-15 13:56 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Engelska
The Myers-Briggs personality test is famous worldwide and is often used by companies to see where a co-worker should be put. It is also often used during job interviews.

Innehåll

You will take the Myers-Briggs personality test and then we will work with the material in various ways. Since we have many different types in class, you will only work with your own personality type. None of the types are better than the other one, keep that in mind! This is a way of understanding yourselves and realizing that we are all different and that is ok!

We will work with one chapter a week and focus on different grammar.

16 personalities

Schedule of homework:

1. Introduction 22/1, verbs

2. Strength and weaknesses 29/1, verbs 

3. Romantic relationships 2/2, pronouns

4. Friendships 9/2, pronouns

5. Career paths 16/2 adjectives/adverbs

6. Conclusion 2/3 adjectives/adverbs

7. Evaluation of writing Tuesday 9/3

8. In small groups, evaluation of speaking 12/3, 16/3, 19/3

Matriser

En
Bedömningsmatris Engelska åk 7-9 progression

Läsa

Har ännu ej nått målen
---->
---->
---->
Förstå och redogöra
Se kommentar:
-Behärskar att läsa texter från olika genrer och **förstår det viktigaste**. -Behärskar att **översiktligt återberätta** innehållet
-Behärskar att läsa texter från olika genrer och **förstår det mesta**. -Behärskar att **återberätta innehåll och detaljer**.
-Behärskar att läsa texter från olika genrer och **förstår helheten**. -Behärskar att **sammanfatta innehållet och detaljerna**.
Instruktioner
Se kommentar:
Behärskar att förstå och följa skriftliga instruktioner **med hjälp**.
Behärskar att förstå och följa skriftliga instruktioner **med viss hjälp**.
Behärskar att förstå och följa skriftliga instruktioner **självständigt**.

Skriva

Har ännu ej nått målen
---->
---->
---->
Innehåll
Se kommentar:
Behärskar att formulera mig enkelt och begripligt i olika genrer och hålla mig till uppgiften. Behärskar i någon mån att anpassa till mottagare och situation.
Behärskar att formulera mig relativt varierat och relativt tydligt i olika genrer och hålla mig till uppgiften. Behärskar att i viss mån anpassa till mottagare och situation.
Behärskar att formulera mig relativt varierat och tydligt i olika genrer och hålla mig till uppgiften. Behärskar att anpassa till mottagare och situation.
Struktur
Se kommentar:
Texten har viss struktur, följer grundläggande skrivregler.
Texten har relativt god struktur, följer i huvudsak skrivregler och har sammanhang.
Texten har god struktur, följer skrivregler och har sammanhang .
Grammatik
Se kommentar:
Texten följer till viss del de grammatiska reglerna.
Texten följer relativt väl de grammatiska reglerna.
Texten följer väl de grammatiska reglerna.
Ordförråd & uttryck
Se kommentar:
Behärskar ett enkelt ordförråd och kan använda en del fraser och meningar inom ramen för ämnet .
Behärskar ett relativt varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet.
Behärskar ett varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet.

Tala & Samtala

Har ännu ej nått målen
---->
---->
---->
Innehåll
Se kommentar:
-Behärskar att formulera mig enkelt och begripligt i olika genrer och kan hålla mig till uppgiften. -Behärskar i någon mån att anpassa till mottagare och situation.
-Behärskar att formulera mig relativt varierat och relativt tydligt i olika genrer och kan hålla mig till uppgiften. -Behärskar i viss mån att anpassa till mottagare och situation.
-Behärskar att formulera mig relativt varierat och tydligt och kan hålla mig till uppgiften. -Behärskar att anpassa till mottagare och situation.
Ordförråd & uttryck
Se kommentar:
Behärskar ett enkelt ordförråd och kan använda en del fraser och meningar inom ramen för ämnet .
Behärskar ett relativt varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet.
Behärskar ett varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet.
Uttal & intonation
Se kommentar:
Behärskar ett uttal som är begriplig och till viss del korrekt.
Behärskar ett uttal som är relativt tydligt och korrekt.
Behärskar ett uttal som är tydligt och huvudsakligen korrekt.
Flyt
Se kommentar:
Behärskar att uttrycka mig med visst flyt
Behärskar att uttrycka mig med relativt gott flyt.
Behärskar att uttrycka mig med gott flyt.