Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Matematik - Algebra

Skapad 2020-12-15 14:30 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 9 Matematik
Algebra

Innehåll

Algebra

Centralt innehåll:

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användningi algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situtioner som är relevanta för eleverna.
 • Metoder för ekvationslösning.
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
 • Hur algoritmer kan skapas och används vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

Syfte

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Begrepp)
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)
 • Föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.
 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets delar.
 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
 • Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
 • Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
 • Vi kommer att titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem

 

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

1. Skriftliga prov

2. Redovisning (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

Planering

Länk till OneNote:

I OneNote finns matteboken, samt annat material vi arbetar med.

 

Uppgifter

 • Exitticket 11/1-Ekvationer

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: