Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri årskurs 7 XYZ

Skapad 2020-12-15 14:37 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Planering utifrån matematikboken x, kapitel 1.
Grundskola 7 Matematik
Planering för kapitel 3, geometri i matematik årskurs 7.

Innehåll

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Problemlösning)

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Begrepp)

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter (Metod)

 • föra och följa matematiska resonemang (Resonemang)

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (kommunikation)

Centralt innehåll enligt kursplanen

 • Rimlighetsbedömningar vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder

 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden

 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer

Mål för arbetsområdet

I detta arbetsområde kommer du få lära dig:

 • prefix och enheter
 • känna igen och jämföra olika vinklar
 • mäta och rita vinklar
 • sambandet mellan antalet hörn och vinkelsumman hos månghörningar
 • identifiera och namnge olika geometriska figurer
 • konstruera olika geometriska figurer
 • beräkna omkrets och area hos vanliga geometriska figurer
 • sambandet mellan figurers form och deras omkrets och area
 • använda skala för att matematiskt beskriva förhållanden i vardagen
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Läromedlets hemsida: http://www.matematikxyz.com/

Arbetsformer och bedömning

För att uppnå målen kommer genomgångar av olika moment att hållas, tid för enskild räkning av uppgifterna i boken. På lektionerna kommer olika begrepp och lösningsmetoder diskuteras, både i större och mindre grupper. Läxor kan komma att ges. Området kommer bedömas bl.a. löpande under lektionstid, muntliga diskussioner i grupp och enskilt med lärare, samt prov.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: