👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2020-12-15 16:40 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 4 – 6 Fysik
Väckarklockans ljud väcker dig. Du kliver upp och tar en dusch. Ute blåser det kallt, men inne i huset är det varmt. Du lyssnar på musik medan du äter en rostad smörgås till frukost. Allt du just varit med om har med energi att göra. Men var kommer all denna energi ifrån och hur omvandlas den?

Innehåll

Vi kommer arbeta med följande
De olika energiformerna
Omvandling mellan de olika formerna
Hur vi använder energi
Viktiga energikällor (förnybara och icke förnybara)
Hållbar utveckling
El och magnetism

Arbetssätt
Text (ligger på unikum)
Film
Laborationer
Praktiska övningar
Studiebesök
Gruppuppgift (debatt)

Bedömning
Läxförhör
Debatt
Laborationsrapport
Det som visas under lektion

Begrepp
Värme
Strålningsenergi
Energiformer (Värme, mekanisk, elektrisk, kemisk, strålning och kärnenergi)
Strömning
Energiomvandling
Energiprincipen
Förnybara energikällor
Icke förnybara energikällor
Fossila bränslen
Verkningsgrad
Elektricitet
Elektromagnet
Generator
Kompass
Magnetfält
Turbin
Växthuseffekt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Energi

Insats krävs --->
Enkelt --->
Utvecklat --->
---> Välutvecklat
Aspekt 1
Förklara, samtala och bemöta enkla frågor som rör energi och energikällor.
Du berättar till viss del om energikällor men för inte samtalet vidare.
Berättar om din energikälla och lyssnar och svarar på frågor på ett enkelt sätt.
Berättar om din energikälla och lyssnar, svarar på frågor och ställer frågor på ett bra sätt. Du visar kunskap om de olika energikällorna.
Berättar om din energikälla och lyssnar, svarar på frågor och ställer frågor som visar att du har god kunskap om flera energikällor.
Aspekt 2
Källor
Du hämtar information utan att hänvisa till varifrån informationen kommer ifrån och tar ingen hänsyn till varifrån den kommer.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Aspekt 3
Begrepp
Du använder endast ett fåtal naturvetenskapliga begrepp i tal och skrift.
Du använder en del naturvetenskapliga begrepp i tal och skrift.
Du använder några naturvetenskapliga begrepp i tal och skrift. De används på ett sätt om visar att du förstår dem.
Du använder flera naturvetenskapliga begrepp i tal och skrift på ett sätt som visar att du förstår dem och hur de används på ett bra sätt och förstärker det du säger/skriver.
Aspekt 4
Energiformer och energins oförstörbarhet
Du kan ge exempel på någon energiform men beskriver inte hur de hänger ihop med flöden och energins oförstörbarhet.
Du kan ge exempel på några olika energiformer. Du beskriver på ett enkelt sätt hur energiformerna hänger ihop med flöden och energins oförstörbarhet.
Du beskriver några olika energiformer. Du beskriver på ett utvecklat sätt hur energiformerna hänger ihop med flöden och energins oförstörbarhet.
Du kan förklara och beskriva på de olika energiformerna. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur energiformerna hänger ihop med flöden och energins oförstörbarhet.
Aspekt 5
Dokumentation
Du gör knapphändig dokumentation av undersökningar.
Du gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Aspekt 6
Magnetism
Du ser inga samband mellan magnetism och ellära
Du kan ge exempel på samband mellan magnetism och ellära.
Du kan beskriva samband mellan magnetism och ellära,
Du kan beskriva samband mellan magnetism och ellära samt ge exempel på hur vi kan dra nytta av detta.