Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd

Skapad 2020-12-16 12:12 i Lingenäs grundsärskola Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundsärskola 7 – 9 Slöjd
Här skriver du en kort presentation av planeringen

Innehåll

Undervisning

I undervisningen kommer du att:

Ha slöjd varje vecka.

Använda olika tekniker.

Använda olika material.

Arbeta med material för att beskriva någon miljöaspekt kopplat till området.

Använda din Ipad för dokumentation. 

Bedömning

Undervisningen ska lära dig:

 

Använda olika tekniker och material inom slöjdämnet.

Använda verktyg på ett säkert sätt.

Planera arbetet från idé till färdig produkt. 

Kunna se miljöaspekter kopplat till material och ämne.

Dokumentera arbetet med Fotokalendern.

Kunna några begrepp inom ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Materialens ursprung, tillverkning, användning och miljöpåverkan.
  Sl  7-9
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd för att till exempel beskriva slöjdföremål och utvärdera arbetsprocesser.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med olika redskap, verktyg, och material.
  Sl  E 9
 • Eleven kan också medverka i att använda olika hantverkstekniker.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter medverkar eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
  Sl  E 9
 • Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet.
  Sl  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  Sl  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: