Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid

Skapad 2020-12-16 12:23 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Historia
Detta moment berör en epok som kanske har haft störst påverkan i världsutvecklingen, nämligen de världskrig under 1900- talets första hälft som är förknippade med de våldsamma ideologierna.

Innehåll

Syfte:

Detta moment berör en epok som kanske har haft störst påverkan i världsutvecklingen, nämligen de världskrig under 1900- talets första hälft som är förknippade med de våldsamma ideologierna. Första världskriget var resultatet av europeiska stormakters imperiebyggande under 1800- talet. I efterspelet av kriget växte det fram totalitära ideologier som ledde fram till det mer förödande andra världskriget. 

Mål:

Efter momentet ska du kunna:

 • Vad första och andra världskriget var för något. 
 • Vad förintelsen var för något. 
 • Redogöra orsak och konsekvens till världskrigen och förintelsen. 
 • Relevanta begrepp, ex imperialism, nationalism, nazism, kommunism och revolution. 
 • Dra enkla slutsatser kring historiska källor. 

 

Veckoplanering:

Vecka 2: Första världskriget. 

Vecka 3: Ryska revolutionen & mellankrigstiden. 

Vecka 4: Andra världskriget 

Vecka 5: Förintelsen & repetition. 

Vecka 6: Repetition

Vecka 7: Prov 

Detta bedöms:

 • Din faktakunskap om tidsepoken
 • Hur du förklarar historiska händelser med orsaker och konsekvenser
 • Hur du förklarar samband mellan olika tidsperioder och hur de hänger samman. 
 • Din begreppsförståelse
 • Hur du resonerar om historiebruk
 • Hur du använder källor på rätt sätt 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Världskrigens tid

Historia

F
E
C
A
Tidsperioder
Kunskaper om de bägge världskrigen, om viktiga händelser och aktörer.
Otillräcklig kunskap. Osäker på de bägge världskrigens händelser och aktörer.
Tillräckliga kunskaper. Delvis säker på de bägge världskrigen.
Goda kunskaper. Säker på de bägge världskrigen. Delvis säker på andra historiska händelser under perioden.
Mycket goda kunskaper. Mycket säker på de bägge världskrigen. Säker på andra historiska händelser under perioden.
Orsak & konsekvens
Kunskaper om världskrigens och händelsers orsaker samt konsekvenser.
Otillräcklig kunskap. Osäker på orsaker och konsekvenser.
Tillräckliga kunskaper. Enkla orsaker och konsekvenser.
Goda kunskaper. Utvecklade orsaker och konsekvenser. Delvis tydliga samband.
Mycket goda kunskaper. Välutvecklade orsaker och konsekvenser. Tydliga samband.
Förintelsen & folkmord
Kunskaper om förintelsen
Otillräcklig kunskap om förintelsen.
Tillräcklig kunskap om förintelsen. Du vet vad förintelsen är, dess orsak och konsekvens.
Aspekten ger bara E
Aspekten ger bara E
Begrepp
Kunskaper om relevanta begrepp för momentet, ex nationalism, nazism och kommunism.
Otillräckliga kunskaper.
Tillräckliga kunskaper. Gör ett försök att använda dem i resonemang.
Goda kunskaper. Använder dem i resonemang med viss säkerhet.
Mycket goda kunskaper. Använder dem i resonemang med säkerhet.
Källor & historiebruk
Förmåga att förstå & tolka källor och dra slutsatser av dem.
Osäker på källor och historiebruk.
Delvis säker på källor och historiebruk. Enkla slutsatser.
Delvis säker på källor och historiebruk. Delvis utvecklade slutsatser.
Säker på källor och historiebruk. Utvecklade slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: