Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstid: Vintern, väder, fåglar

Skapad 2020-12-16 14:00 i Nygårdsskolan Linköping
Grundskola F – 1 Svenska NO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Denna pedagogiska planering gäller v.3 - v.9 i ämnet naturkunskap. Samarbete sker med skolbiblioteket i källkritik kopplat till temaområdet.

Innehåll

Förmågor att utveckla

 • samtala, tala
 • lyssna
 • skriva, 
 • tolka
 • estetiska uttryck tex måla 

Centralt innehåll & Kunskapskrav

(se nedan)

Undervisningens innehåll

Du ska lära dig om vad som är typiskt för årstiden vintern. 

Du ska få följa olika fåglar och hur de lever under vintern och vad de behöver för att leva

Du ska kunna namnen på några fåglar i närområdet: talgoxe, domherre, bofink, koltrast, gråsparv, blåmes och dessutom en ovanlig fågel: kungsfågeln

Du ska lära dig olika typer av källor som man finner fakta om fåglar i. 

Du ska lära dig skillnad på orden fakta och åsikt

Du ska lära dig att fakta skrivs av olika människor och att faktaförfattaren behöver vara objektiv

Du ska lära dig att alltid jämföra med två olika källor

 

Begrepp och Ämnesord

Vintern: is, snö, kyla, snöflingor, iskristaller, istappar , minusgrader, förfrysning, hagel, slask, mörker, moln, skare

Fåglar: Rubrik, Klassificering, beskrivningssteget: utseende, boplats, föda, fortplantning, övrig

Källkritik: källa, förkunskap, information, fakta - åsikt, författare, faktagranskare, objektivt, källhänvisning (författarnamn och boktitel) , 

Bedömning

 • Du ska vara delaktig i lektioner
 • Kunna använda viktiga ämnesbegrepp i samtal
 • Muntlig delaktighet
 • Du ska redovisa dina kunskaper muntligt där du namnger några träd och dess delar
 • Du ska dokumenterar dina undersökningar tex estetiskt/fotografiskt eller inspelat
 • Du ska skriva enkla faktameningar med lärarens stöd
 • Du ska kunna namnge några olika typer av källor
 • Du ska börja förstå skillnaden mellan fakta och åsikt
 • Du ska kunna skriva en enkel källhänvisning med författarnamn och titel på boken

Elevinflytande

Eleven får vid arbetsområdets uppstart göra ett VÖL-schema (Vet, Önskar veta, Lärt sig) vara med och önska vad de vill lära sig inom arbetsområdet 

Eleverna ska få vara med och önska arbetsmetoder för att nå målen

Eleven ska få välja en fågel att forska om i grupp

 

Utvärdering

Eleverna får utvärdera arbetsområdets innehåll, arbetsmetoderna och sitt eget lärande. 

 

 

Matriser

NO Sv SvA
Fåglar åk1

Samlad kunskap om fåglar.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva
Du visar och berättar om en fågels kroppsdelar(kännetecken)
 • NO
Du kan med hjälp av en bild på en fågel peka och benämna de kroppsdelar som i huvudsak kännetecknar en fågel
Du kan utan bild berätta om hur en fågel ser ut och benämna de mest typiska kroppsdelarna.
Du kan utan bild berätta om hur en fågel ser ut och benämna de mest typiska kroppsdelarna och med rätt begrepp för fågelkroppen
Namnge
Du namnger och beskriver några vanliga svenska stann- och flyttfåglar
 • NO  1-3
Du namnger en eller ett par stannfåglar och en eller ett par flyttfåglar och visar med fotografiska bilder att du vet hur de ser ut
Du namnger minst 2-3 stannfåglar och 2-3 flyttfåglar och beskriver med rätt begrepp hur de ser ut och med hjälp av fotografiska bilder.
Du namnger minst tio fåglar både stannfåglar och flyttfåglar och beskriver med rätt begrepp hur de ser ut och med hjälp av fotografiska bilder
Obsevera
Du beskriver samband mellan årstidsväxlingar och hur fåglar påverkas och lever
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du förklarar med hjälp av stöd från en vuxen vad som händer med fåglar i Sverige när årstiderna växlar
Du förklarar på egen hand och med hjälp av bilder vad som händer med fåglar i Sverige när årstiderna växlar
Du förklarar på egen hand och utan hjälpmedel vad som händer med fåglar i Sverige när årstiderna växlar
Skriva
Du skriver en enkel faktatext om en fågel.
 • Sv  1-3
 • SvA  1-3
Du skriver en enkel faktatext om en fågel tillsammans med en vuxen och en kompis.
Du skriver en enkel faktatext om en fågel ihop med en kompis.
Du skriver en enkel faktatext om en fågel på egen hand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: