Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Film recension

Skapad 2020-12-16 15:03 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola F Modersmål
Är den nya skräckfilmen på bio något att se? Vad handlar den sista Harry Potter-boken om? Verkar det nya dataspelet ”Kings and dragons” spännande? En recension läser vi när vi vill få reda på vad andra tycker och tänker om till exempel en film, bok eller konsert. En recension är ganska lätt att känna igen. Den består dels av en presentation av verkets innehåll, dels av ett personligt omdöme. I recensionen varvas fakta med åsikter.

Innehåll

 

Mål:

-skriva filmrecension

 

 

Arbetssätt/Undervisningen:

• Vi tittar på filmen 

• Vi läser olika recensioner och går igenom vad som är typiskt för genren

• Du gör minnesanteckningar under filmens gång

• Du skriver en filmrecension utifrån given mall ( mallen kommer att läggas ut på clasroom)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Recension Film

Insändare/debattinlägg/formellt brev
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Göra en skriftlig recension
Eleven kan skriva en text som i huvudsak är anpassad till läsaren.
Eleven kan skriva en text som är relativt väl anpassad till läsaren.
Eleven kan skriva en text som är väl anpassad till läsaren.
Innehållslig kvalitet
Texten innehåller enkla beskrivningar och förklaringar.
Texten innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Texten innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar.
Textens struktur
Texten innehåller ett enkelt ämnesrelaterat språk samt en, i huvudsak, fungerande struktur.
Texten innehåller ett utvecklat ämnesrelaterat språk samt en relativt väl fungerande struktur.
Texten innehåller ett välutvecklat ämnesrelaterat språk samt en väl fungerande struktur.
Tillämpa skriftspråkets normer
Eleven använder enkel textbindning genom sambandsord (t ex och, men, när)
Eleven använder utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord (t ex eftersom, därför att)
Eleven använder välutvecklad och varierad textbindning
Ordval
Eleven skriver med viss språklig variation, dvs ordvalet är enkelt
Eleven skriver med relativt god språklig variation, dvs ordvalet är passande och varierat
Eleven skriver med god språklig variation, dvs ordvalet är nyanserat och detaljrikt
Tempus
Tempus är i huvudsak korrekt
Tempus är relativt korrekt och anpassat efter olika tidsperspektiv
Tempus är väl anpassat efter olika tidsperspektiv och används på ett medvetet sätt
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är i huvudsak rätt
Meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker
Skiljetecken
Eleven använder i huvudsak stora skiljetecken på ett fungerande sätt
Eleven använder skiljetecken på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven använderskiljetecken på ett väl fungerande sätt
Styckemarkering
Eleven försöker dela in texten i stycken
Eleven använder en relativt väl fungerande styckeindelning
Eleven använder en väl fungerande styckeindelning
Stavning
Eleven gör vissa stavfel som inte stör förståelsen
Eleven gör få stavfel
Eleven gör ytterst få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: